1 RAB bana şöyle seslendi:

2 ‹‹İnsanoğlu, Sur Kenti için bir ağıt yak.

3 Denizin kıyısında kurulmuş, kıyı halklarıyla ticaret yapan Sur Kentine de ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: ‹‹ ‹Ey Sur, güzellikte kusursuzum dedin.

4 Sınırların denizin bağrındaydı, 2 Kurucuların güzelliğini doruğa ulaştırdılar.

5 Bütün kerestelerini 2 Senirin çam ağaçlarından yaptılar, 2 Sana direk yapmak için 2 Lübnandan sedir ağaçları aldılar.

6 Küreklerini Başan meşelerinden, 2 Güverteni Kittim kıyılarından getirilen 2 Selvi ağaçlarından yaptılar, 2 Fildişiyle süslediler.

7 Mısırın işlemeli ince keteninden yelkenin, 2 Bayrağın oldu senin. 2 Güvertenin gölgeliği Elişa kıyılarının 2 Lacivert, mor kumaşındandı.

8 Kürekçilerin Saydalı ve Arvatlıydı, 2 Gemicilerin, içindeki becerikli kişilerdi, ey Sur.

9 Gemilerindeki gedikleri onaranlar 2 Gevalın deneyimli, usta adamlarıydı. 2 Denizdeki bütün gemiler ve denizciler 2 Mallarını değiş tokuş etmek için sana geldiler.

10 Persli, Ludlu, Pûtlu askerler 2 Ordunda hizmet etti. 2 Kalkanlarını, miğferlerini 2 Duvarlarına astılar, 2 Sana görkem kazandırdılar.

11 Arvattan, Helekten gelen adamlar 2 Çepeçevre duvarlarını korudular. 2 Gammattan gelen adamlar 2 Kulelerinde beklediler. 2 Kalkanlarını duvarlarına astılar. 2 Güzelliğini doruğa ulaştırdılar.

12 ‹‹ ‹Tarşiş seninle ticaret yaptı, 2 Sende her çeşit mal vardı. 2 Mallarına karşılık 2 Sana gümüş, demir, kalay, kurşun verdiler.

13 Yâvan, Tuval, Meşek seninle ticaret yaptı, 2 Mallarına karşılık 2 Sana köle ve tunç kaplar verdiler.

14 Beyttogarma halkı 2 Mallarına karşılık 2 Sana at, savaş atı, katır verdi.

15 Rodos halkı seninle ticaret yaptı. 2 Birçok kıyı halkı senin müşterindi. 2 Senden aldıkları mala karşılık 2 Fildişi ve abanoz verdiler.

16 Sende çok çeşit ürün olduğundan, 2 Edom seninle ticaret yaptı. 2 Mallarına karşılık 2 Sana firuze, mor kumaş, işlemeli giysiler, 2 İnce keten, mercan, yakut verdiler.

17 Yahuda ve İsrail seninle ticaret yaptı. 2 Mallarına karşılık 2 Sana Minnit buğdayı, darı, bal, zeytinyağı, pelesenk verdiler.

18 Ürünlerinin çeşitliliği, malının bolluğundan ötürü 2 Şam seninle ticaret yaptı. 2 Mallarına karşılık 2 Sana Helbon şarabıyla Sahar yünü, 2 Uzaldan getirilmiş şarap tekneleri verdi. 2 Sana getirilen mallar arasında 2 İşlenmiş demir, tarçın, güzel kokulu kamış vardı. metin ‹‹Vedan ve Yâvan halkı alışveriş yaptı››.

20 Dedan halkı mallarına karşılık 2 Sana eyerlik kumaş verdi.

21 Arabistan ve Kedar önderleri müşterindi, 2 Mallarına karşılık 2 Sana kuzu, koç, teke verdiler.

22 Saba ve Raama tüccarları seninle ticaret yaptı, 2 Mallarına karşılık 2 Sana her çeşit baharatın en iyisini, değerli taşlar, altın verdiler.

23 Harran, Kanne, Eden, Saba, Aşur, Kilmat tüccarları 2 Seninle ticaret yaptı.

24 Pazarlarındaki mallara karşılık 2 Güzel giysiler, lacivert kumaş, işlemeler, 2 Sık dokunmuş, iplerle sarılmış renkli halılar verdiler.

25 Ticaret gemileri senin mallarını taşıdı, 2 Denizin bağrında büyük yükle doldun.

26 Kürekçilerin seni açık denizlere götürdü, 2 Ama doğu rüzgarı 2 Denizin bağrında parçaladı seni.

27 Gemin kazaya uğrayacağı gün, 2 Zenginliğin, malların, ticari eşyaların, 2 Gemicilerin, kılavuzların, kalafatçıların, 2 Seninle ticaret yapanlar, 2 Askerlerin ve gemide olan herkes 2 Denizin derinliklerine batacak.

28 Gemicilerinin bağırışından 2 Kıyılar titreyecek.

29 Kürekçiler gemilerini bırakacak, 2 Gemicilerle kılavuzlar kıyıda duracak.

30 Yüksek sesle haykırıp 2 Senin için acı acı ağlayacaklar; 2 Başlarına toprak serpecek, 2 Külde yuvarlanacaklar.

31 Senin yüzünden başlarını tıraş edecek, 2 Çul kuşanacaklar. 2 Senin için acı acı ağlayacak, 2 Yas tutacaklar.

32 Ağlayıp yas tutarken, 2 Senin için bir ağıt yakacaklar: 2 Her yanı denizle çevrili Sur Kenti gibi 2 Susturulmuş bir kent var mı?

33 Malların denizaşırı ülkelere vardığında 2 Birçok ulusu doyurdun, 2 Büyük zenginliğin, çeşit çeşit malınla 2 Dünya krallarını zenginleştirdin.

34 Şimdiyse denizde, suların derinliklerinde 2 Darmadağın oldun, 2 Malların ve çalışanlarının tümü 2 Seninle birlikte battı.

35 Kıyı halkları 2 Başına gelenlere şaştılar; 2 Krallarının tüyleri korkudan diken diken oldu, 2 Yüzleri sarardı.

36 Ulusların arasındaki tüccarlar, 2 Başına gelenlere şaşacaklar; 2 Sonun korkunç oldu. 2 Bir daha var olmayacaksın.› ››