Ezequiel 28

1 RAB bana şöyle seslendi:

2 ‹‹İnsanoğlu, Sur önderine de ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: ‹‹ ‹Gurura kapılıp 2 Ben tanrıyım, 2 Denizlerin bağrında, 2 Tanrının tahtında oturuyorum dedin. 2 Kendini Tanrı sandın, 2 Oysa sen Tanrı değil, insansın.

3 İşte, Danieldenfş daha bilgesin, 2 Kimse senden bir giz saklayamaz.

4 Bilgeliğin, anlayışın sayesinde, 2 Kendine servet biriktirdin, 2 Hazinelerine altın, gümüş yığdın.

5 Ticaretteki üstün becerilerin sayesinde 2 Servetini çoğalttın, 2 Zenginliğin seni gurura sürükledi.

6 Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor: 2 Madem kendini Tanrı gibi bilge sandın,

7 Ben de yabancıları, en acımasız ulusları 2 Üzerine göndereceğim. 2 Bilgeliğinin güzelliğine kılıç çekecek, 2 Görkemini kirletecekler.

8 Seni ölüm çukuruna indirecekler, 2 Denizlerin bağrında korkunç bir ölümle öleceksin.

9 O zaman seni öldürenlerin önünde 2 Ben Tanrıyım diyecek misin? 2 Seni öldürenlerin elinde 2 Sen Tanrı değil, insansın.

10 Yabancıların elinde, 2 Sünnetsizin ölümüyle öleceksin. 2 Egemen RAB böyle diyor.› ››

11 RAB bana şöyle seslendi:

12 ‹‹İnsanoğlu, Sur Kralı için bir ağıt yak. Ona diyeceksin ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: ‹‹ ‹Kusursuzlukta örnek biriydin, 2 Bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi.

13 Sen Tanrının bahçesi Adendeydin. 2 Yakut, topaz, aytaşı, 2 Sarı yakut, oniks, yeşim, 2 Laciverttaşı, firuze, zümrütle, çeşit çeşit değerli taşla bezenmiştin. 2 Kakma ve oyma işlerin hep altındandı. 2 Bunlar yaratıldığın gün hazırlanmışlardı.

14 Meshedilmiş, koruyucu bir Keruv olarak 2 Seni oraya yerleştirdim. 2 Tanrının kutsal dağındaydın, 2 Yanan taşlar arasında dolaştın.

15 Yaratıldığın günden 2 Sende kötülük bulunana dek 2 Yollarında kusursuzdun.

16 Ticaretinin bolluğundan 2 Zorbalıkla doldun 2 Ve günah işledin. 2 Bu yüzden kirli bir şey gibi 2 Seni Tanrının dağından attım, 2 Yanan taşların arasından kovdum, 2 Ey koruyucu Keruv.

17 Güzelliğinden ötürü 2 Gurura kapıldın, 2 Görkeminden ötürü 2 Bilgeliğini bozdun. 2 Böylece seni yere attım, 2 Kralların önünde seni yüzkarası yaptım.

18 İşlediğin pek çok günah 2 Ve ticaretteki hileciliğin yüzünden 2 Kutsal yerlerini kirlettin. 2 Seni yakıp yok edecek 2 Bir ateş çıkardım içinden, 2 Bütün seyredenlerin gözü önünde 2 Seni yeryüzünde küle çevirdim.

19 Seni tanıyan bütün uluslar sana şaştı, 2 Sonun korkunç oldu. 2 Bir daha var olmayacaksın.› ›› olduğundan bildiğimiz Peygamber Daniel olmayabilir.

20 RAB bana şöyle seslendi:

21 ‹‹İnsanoğlu, yüzünü Saydaya çevir, ona karşı peygamberlik et.

22 Diyeceksin ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: ‹‹ ‹İşte sana karşıyım, ey Sayda, 2 Senin içinde yüceleceğim. 2 Onları cezalandırınca, 2 Kutsallığımı onlara gösterince, 2 Benim RAB olduğumu anlayacaklar.

23 Üzerine salgın hastalık gönderecek, 2 Sokaklarında kan akıtacağım. 2 Kentin içinde, her yanında 2 Kılıçla yaralananlar düşüp ölecekler. 2 O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.› ››

24 ‹‹ ‹İsrail halkını küçümseyen 2 Çevre uluslardan hiçbiri 2 Bir daha İsrail için batan bir çalı, 2 Acıtan bir diken olmayacak. 2 O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.

25 ‹‹ ‹Egemen RAB şöyle diyor: İsrail halkını aralarına dağılmış oldukları uluslardan topladığım, ulusların gözü önünde kutsallığımı gösterdiğim zaman kulum Yakupa verdiğim kendi ülkelerine yerleşecekler.

26 Orada güvenlik içinde yaşayacak, evler yapacak, bağlar dikecekler. Onları küçümseyen bütün çevre ulusları cezalandırdığımda güvenlik içinde yaşayacaklar. O zaman benim Tanrıları RAB olduğumu anlayacaklar.› ››