1 Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa, 2 Neden boş düzenler kurar bu halklar?

2 Dünyanın kralları saf bağlıyor, 2 Hükümdarlar birleşiyor 2 RABbe ve meshettiği krala karşı.

3 ‹‹Koparalım onların kayışlarını›› diyorlar, 2 ‹‹Atalım üzerimizden bağlarını.››

4 Göklerde oturan Rab gülüyor, 2 Onlarla eğleniyor.

5 Sonra öfkeyle uyarıyor onları, 2 Gazabıyla dehşete düşürüyor

6 Ve, ‹‹Ben kralımı 2 Kutsal dağım Siyona oturttum›› diyor.

7 RABbin bildirisini ilan edeceğim: 2 Bana, ‹‹Sen benim oğlumsun›› dedi, 2 ‹‹Bugün ben sana baba oldum.

8 Dile benden, miras olarak sana ulusları, 2 Mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim.

9 Demir çomakla kıracaksın onları, 2 Çömlek gibi parçalayacaksın.›› ‹‹Güdeceksin››.

10 Ey krallar, akıllı olun! 2 Ey dünya önderleri, ders alın!

11 RABbe korkuyla hizmet edin, 2 Titreyerek sevinin.

12 Oğulu öpün ki öfkelenmesin, 2 Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. 2 Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir. 2 Ne mutlu O'na sığınanlara!