1 RABbe övgüler sunun! 2 Ey gönlüm, RABbe övgüler sun.

2 Yaşadıkça RABbe övgüler sunacak, 2 Var oldukça Tanrıma ilahiler söyleyeceğim.

3 Önderlere, 2 Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin.

4 O son soluğunu verince toprağa döner, 2 O gün tasarıları da biter.

5 Ne mutlu yardımcısı Yakupun Tanrısı olan insana, 2 Umudu Tanrısı RABde olana!

6 Yeri göğü, 2 Denizi ve içindeki her şeyi yaratan, 2 Sonsuza dek sadık kalan,

7 Ezilenlerin hakkını alan, 2 Açlara yiyecek sağlayan Odur. RAB tutsakları özgür kılar,

8 Körlerin gözünü açar, 2 İki büklüm olanları doğrultur, 2 Doğruları sever.

9 RAB garipleri korur, 2 Öksüze, dul kadına yardım eder, 2 Kötülerin yolunuysa saptırır.

10 RAB Tanrın sonsuza dek, ey Siyon, 2 Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek. RAB'be övgüler sunun!