1 Ya RAB, sana sığınıyorum. 2 Utandırma beni hiçbir zaman! 2 Adaletinle kurtar beni!

2 Kulak ver bana, 2 Çabuk yetiş, kurtar beni; 2 Bir kaya ol bana sığınmam için, 2 Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

3 Madem kayam ve kalem sensin, 2 Öncülük et, yol göster bana 2 Kendi adın uğruna.

4 Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni, 2 Çünkü sığınağım sensin.

5 Ruhumu ellerine bırakıyorum, 2 Ya RAB, sadık Tanrı, kurtar beni.

6 Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim, 2 RABbe güvenirim ben.

7 Sadakatinden ötürü sevinip coşacağım, 2 Çünkü düşkün halimi görüyor, 2 Çektiğim sıkıntıları biliyorsun,

8 Beni düşman eline düşürmedin, 2 Bastığım yerleri genişlettin.

9 Acı bana, ya RAB, sıkıntıdayım, 2 Üzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor.

10 Ömrüm acıyla, 2 Yıllarım iniltiyle tükeniyor, 2 Suçumdan ötürü gücüm zayıflıyor, 2 Kemiklerim eriyor.

11 Düşmanlarım yüzünden rezil oldum, 2 Özellikle komşularıma. 2 Tanıdıklarıma dehşet salar oldum; 2 Beni sokakta görenler benden kaçar oldu.

12 Gönülden çıkmış bir ölü gibi unutuldum, 2 Kırılmış bir çömleğe döndüm.

13 Birçoğunun fısıldaştığını duyuyorum, 2 Her yer dehşet içinde, 2 Bana karşı anlaştılar, 2 Canımı almak için düzen kurdular.

14 Ama ben sana güveniyorum, ya RAB, 2 ‹‹Tanrım sensin!›› diyorum.

15 Hayatım senin elinde, 2 Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden, 2 Ardıma düşenlerden.

16 Yüzün kulunu aydınlatsın, 2 Sevgi göster, kurtar beni!

17 Utandırma beni, ya RAB, sana sesleniyorum; 2 Kötüler utansın, ölüler diyarında sesleri kesilsin.

18 Sussun o yalancı dudaklar; 2 Doğru insana karşı 2 Gururla, tepeden bakarak, 2 Küçümseyerek konuşan dudaklar.

19 İyiliğin ne büyüktür, ya RAB, 2 Onu senden korkanlar için saklarsın, 2 Herkesin gözü önünde, 2 Sana sığınanlara iyi davranırsın.

20 İnsanların düzenlerine karşı, 2 Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin; 2 Saldırgan dillere karşı 2 Onları çardağında gizlersin.

21 RABbe övgüler olsun, 2 Kuşatılmış bir kentte 2 Sevgisini bana harika biçimde gösterdi.

22 Telaş içinde demiştim ki, 2 ‹‹Huzurundan atıldım!›› 2 Ama yardıma çağırınca seni, 2 Yalvarışımı işittin.

23 RABbi sevin, ey Onun sadık kulları! 2 RAB kendisine bağlı olanları korur, 2 Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir.

24 Ey RAB'be umut bağlayanlar, 2 Güçlü ve yürekli olun!