1 Her zaman RABbe övgüler sunacağım, 2 Övgüsü dilimden düşmeyecek.

2 RABle övünürüm, 2 Mazlumlar işitip sevinsin!

3 Benimle birlikte RABbin büyüklüğünü duyurun, 2 Adını birlikte yüceltelim.

4 RABbe yöneldim, yanıt verdi bana, 2 Bütün korkularımdan kurtardı beni.

5 Ona bakanların yüzü ışıl ışıl parlar, 2 Yüzleri utançtan kızarmaz.

6 Bu mazlum yakardı, RAB duydu, 2 Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.

7 RABbin meleği Ondan korkanların çevresine ordugah kurar, 2 Kurtarır onları.

8 Tadın da görün, RAB ne iyidir, 2 Ne mutlu Ona sığınan adama!

9 RABden korkun, ey Onun kutsalları, 2 Çünkü Ondan korkanın eksiği olmaz.

10 Genç aslanlar bile aç ve muhtaç olur; 2 Ama RABbe yönelenlerden hiçbir iyilik esirgenmez.

11 Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni: 2 Size RAB korkusunu öğreteyim.

12 Kim yaşamdan zevk almak, 2 İyi günler görmek istiyorsa,

13 Dilini kötülükten, 2 Dudaklarını yalandan uzak tutsun.

14 Kötülükten sakının, iyilik yapın; 2 Esenliği amaçlayın, ardınca gidin.

15 RABbin gözleri doğru kişilerin üzerindedir, 2 Kulakları onların yakarışına açıktır.

16 RAB kötülük yapanlara karşıdır, 2 Onların anısını yeryüzünden siler.

17 Doğrular yakarır, RAB duyar; 2 Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.

18 RAB gönlü kırıklara yakındır, 2 Ruhu ezginleri kurtarır.

19 Doğrunun dertleri çoktur, 2 Ama RAB hepsinden kurtarır onu.

20 Bütün kemiklerini korur, 2 Hiçbiri kırılmaz.

21 Kötü insanın sonu kötülükle biter, 2 Cezasını bulur doğrulardan nefret edenler.

22 RAB kullarını kurtarır, 2 O'na sığınanların hiçbiri ceza görmez.