1 Övgüler sunun RABbe! Ne mutlu RABden korkan insana, 2 Onun buyruklarından büyük zevk alana!

2 Soyu yeryüzünde güç kazanacak, 2 Doğruların kuşağı kutsanacak.

3 Bolluk ve zenginlik eksilmez evinden, 2 Sonsuza dek sürer doğruluğu.

4 Karanlıkta ışık doğar dürüstler için, 2 Lütfeden, sevecen, doğru insanlar için.

5 Ne mutlu eli açık olan, ödünç veren, 2 İşlerini adaletle yürüten insana!

6 Asla sarsılmaz, 2 Sonsuza dek anılır doğru insan.

7 Kötü haberden korkmaz, 2 Yüreği sarsılmaz, RABbe güvenir.

8 Gözü pektir, korku nedir bilmez, 2 Sonunda düşmanlarının yenilgisini görür.

9 Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi; 2 Doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır, 2 Gücü ve saygınlığı artar.

10 Kötü kişi bunu görünce kudurur, 2 Dişlerini gıcırdatır, kendi kendini yer, bitirir. 2 Kötülerin dileği boşa çıkar.