1 Ya RAB, Davutun hatırı için, 2 Çektiği bütün zorlukları, 2 Sana nasıl ant içtiğini, 2 Yakupun güçlü Tanrısına adak adadığını anımsa:

3 ‹‹Evime gitmeyeceğim, 2 Yatağıma uzanmayacağım,

4 Gözlerime uyku girmeyecek, 2 Göz kapaklarım kapanmayacak,

5 RABbe bir yer, 2 Yakupun güçlü Tanrısına bir konut buluncaya dek.››

6 Antlaşma Sandığının Efratada olduğunu duyduk, 2 Onu Yaar kırlarında bulduk.

7 ‹‹RABbin konutuna gidelim, 2 Ayağının taburesi önünde tapınalım›› dedik.

8 Çık, ya RAB, yaşayacağın yere, 2 Gücünü simgeleyen sandıkla birlikte.

9 Kâhinlerin doğruluğu kuşansın, 2 Sadık kulların sevinç çığlıkları atsın.

10 Kulun Davutun hatırı için, 2 Meshettiğin krala yüz çevirme.

11 RAB Davuta kesin ant içti, 2 Andından dönmez: 2 ‹‹Senin soyundan birini tahtına oturtacağım.

12 Eğer oğulların antlaşmama, 2 Vereceğim öğütlere uyarlarsa, 2 Onların oğulları da sonsuza dek 2 Senin tahtına oturacak.››

13 Çünkü RAB Siyonu seçti, 2 Onu konut edinmek istedi.

14 ‹‹Sonsuza dek yaşayacağım yer budur›› dedi, 2 ‹‹Burada oturacağım, çünkü bunu kendim istedim.

15 Çok bereketli kılacağım erzağını, 2 Yiyecekle doyuracağım yoksullarını.

16 Kurtuluşla donatacağım kâhinlerini; 2 Hep sevinç ezgileri söyleyecek sadık kulları.

17 Burada Davut soyundan güçlü bir kral çıkaracağım, 2 Meshettiğim kralın soyunu 2 Işık olarak sürdüreceğim.

18 Düşmanlarını utanca bürüyeceğim, 2 Ama onun başındaki taç parıldayacak.››