1 RABbindir yeryüzü ve içindeki her şey, 2 Dünya ve üzerinde yaşayanlar;

2 Çünkü Odur denizler üzerinde onu kuran, 2 Sular üzerinde durduran.

3 RABbin dağına kim çıkabilir, 2 Kutsal yerinde kim durabilir?

4 Elleri pak, yüreği temiz olan, 2 Gönlünü putlara kaptırmayan, 2 Yalan yere ant içmeyen.

5 RAB kutsar böylesini, 2 Kurtarıcısı Tanrı aklar.

6 Ona yönelenler, 2 Yakupun Tanrısının yüzünü arayanlar 2 İşte böyledir. |iSela

7 Kaldırın başınızı, ey kapılar! 2 Açılın, ey eski kapılar! 2 Yüce Kral girsin içeri!

8 Kimdir bu Yüce Kral? 2 O RABdir, güçlü ve yiğit, 2 Savaşta yiğit olan RAB.

9 Kaldırın başınızı, ey kapılar! 2 Açılın, ey eski kapılar! 2 Yüce Kral girsin içeri!

10 Kimdir bu Yüce Kral? 2 Her Şeye Egemen 2 RAB'dir bu Yüce Kral! |iSela