1 Ey yeryüzündeki bütün insanlar, 2 Tanrıya sevinç çığlıkları atın!

2 Adının yüceliğine ilahiler söyleyin, 2 Ona görkemli övgüler sunun!

3 ‹‹Ne müthiş işlerin var!›› deyin Tanrıya, 2 ‹‹Öyle büyük gücün var ki, 2 Düşmanların eğiliyor önünde.

4 Bütün yeryüzü sana tapınıyor, 2 İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor.›› |iSela

5 Gelin, bakın Tanrının neler yaptığına! 2 Ne müthiş işler yaptı insanlar arasında:

6 Denizi karaya çevirdi, 2 Atalarımız yaya geçtiler ırmaktan. 2 Yaptığına sevindik orada.

7 Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer, 2 Gözleri ulusları süzer; 2 Başkaldıranlar gurura kapılmasın! |iSela

8 Ey halklar, Tanrımıza şükredin, 2 Övgülerini duyurun.

9 Hayatımızı koruyan, 2 Ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen Odur.

10 Sen bizi sınadın, ey Tanrı, 2 Gümüş arıtır gibi arıttın.

11 Ağa düşürdün bizi, 2 Sırtımıza ağır yük vurdun.

12 İnsanları başımıza çıkardın, 2 Ateşten, sudan geçtik. 2 Ama sonra bizi bolluğa kavuşturdun.

13 Yakmalık sunularla evine gireceğim, 2 Adaklarımı yerine getireceğim,

14 Sıkıntı içindeyken dudaklarımdan dökülen, 2 Ağzımdan çıkan adakları.

15 Yakılan koçların dumanıyla semiz hayvanlardan 2 Sana yakmalık sunular sunacağım, 2 Tekeler, sığırlar kurban edeceğim. |iSela

16 Gelin, dinleyin, ey sizler, Tanrıdan korkanlar, 2 Benim için neler yaptığını size anlatayım.

17 Ağzımla Ona yakardım, 2 Övgüsü dilimden düşmedi.

18 Yüreğimde kötülüğe yer verseydim, 2 Rab beni dinlemezdi.

19 Oysa Tanrı dinledi beni, 2 Kulak verdi duamın sesine.

20 Övgüler olsun Tanrı'ya, 2 Çünkü duamı geri çevirmedi, 2 Sevgisini benden esirgemedi.