1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş! 2 Sana yakarınca sesime kulak ver!

2 Duam önünde yükselen buhur gibi, 2 El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!

3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy, 2 Dudaklarımın kapısını koru!

4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin, 2 Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım; 2 Onların nefis yemeklerini tatmayayım.

5 Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır, 2 Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir, 2 Başım reddetmez onu. 2 Çünkü duam hep kötülere karşıdır.

6 Önderleri kayalardan aşağı atılınca, 2 Dinleyecekler tatlı sözlerimi.

7 Sabanla sürülüp yarılmış toprak gibi, 2 Saçılmış kemiklerimiz ölüler diyarının ağzına.

8 Ancak gözlerim sende, ey Egemen RAB, 2 Sana sığınıyorum, beni savunmasız bırakma!

9 Koru beni kurdukları tuzaktan, 2 Suç işleyenlerin kapanlarından.

10 Ben güvenlik içinde geçip giderken, 2 Kendi ağlarına düşsün kötüler.