1 Yeni bir ezgi söyleyin RABbe! 2 Ey bütün dünya, RABbe ezgiler söyleyin!

2 Ezgi söyleyin, RABbin adını övün, 2 Her gün duyurun kurtarışını!

3 Görkemini uluslara, 2 Harikalarını bütün halklara anlatın!

4 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer, 2 İlahlardan çok Ondan korkulur.

5 Halkların bütün ilahları bir hiçtir, 2 Oysa gökleri yaratan RABdir.

6 Yücelik, ululuk Onun huzurundadır, 2 Güç ve güzellik Onun tapınağındadır.

7 Ey bütün halklar, RABbi övün, 2 RABbin gücünü, yüceliğini övün,

8 RABbin görkemini adına yaraşır biçimde övün, 2 Sunular getirip avlularına girin!

9 Kutsal giysiler içinde RABbe tapının! 2 Titreyin Onun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!

10 Uluslara, ‹‹RAB egemenlik sürüyor›› deyin. 2 Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz. 2 O halkları adaletle yargılar.

11 Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü! 2 Gürlesin deniz içindekilerle birlikte!

12 Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler! 2 O zaman RAB'bin önünde bütün orman ağaçları 2 Sevinçle haykıracak. 2 Çünkü O geliyor! 2 Yeryüzünü yargılamaya geliyor. 2 Dünyayı adaletle, 2 Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.