1 Bizi reddettin, parladın bize karşı, ey Tanrı, 2 Öfkelendin; eski halimize döndür bizi!

2 Salladın yeri, yarıklar açtın; 2 Onar çatlaklarını, çünkü yer sarsılıyor.

3 Halkına sıkıntı çektirdin, 2 Sersemletici bir şarap içirdin bize.

4 Sancak verdin senden korkanlara, 2 Okçulara karşı açsınlar diye. |iSela

5 Kurtar bizi sağ elinle, yardım et, 2 Sevdiklerin özgürlüğe kavuşsun diye!

6 Tanrı şöyle konuştu kutsal yerinde: 2 ‹‹Şekemi sevinçle bölüştürecek, 2 Sukkot Vadisini ölçeceğim.

7 Gilat benimdir, Manaşşe de benim, 2 Efrayim miğferim, 2 Yahuda asam.

8 Moav yıkanma leğenim, 2 Edomun üzerine çarığımı fırlatacağım, 2 Filiste zaferle haykıracağım.›› fırlatılması, bir yerin sahiplenilmesi anlamına geliyordu.

9 Kim beni surlu kente götürecek? 2 Kim bana Edoma kadar yol gösterecek?

10 Ey Tanrı, sen bizi reddetmedin mi? 2 Ordularımıza öncülük etmiyor musun artık?

11 Yardım et bize düşmana karşı, 2 Çünkü boştur insan yardımı.

12 Tanrı'yla zafer kazanırız, 2 O çiğner düşmanlarımızı.