Cânticos 4

1 Ah, ne güzelsin, aşkım, ah, ne güzel! 2 Peçenin ardındaki gözlerin güvercinler gibi. 2 Siyah saçların Gilat Dağının yamaçlarından inen 2 Keçi sürüsü sanki.

2 Yeni kırkılıp yıkanmış, 2 Sudan çıkmış koyun sürüsü gibi dişlerin, 2 Hepsinin ikizi var. 2 Yavrusunu yitiren yok aralarında.

3 Al kurdele gibi dudakların, 2 Ağzın ne güzel! 2 Peçenin ardındaki yanakların 2 Nar parçası sanki.

4 Boynun Davutun kulesi gibi, 2 Kakma taşlarla yapılmış, 2 Üzerine bin kalkan asılmış, 2 Hepsi de birer yiğit kalkanı. sözcüğün anlamı kesin olarak bilinmiyor.

5 Sanki bir çift geyik yavrusu memelerin 2 Zambaklar arasında otlayan 2 İkiz ceylan yavrusu.

6 Gün serinleyip gölgeler uzayınca, 2 Mür dağına, 2 Günnük tepesine gideceğim.

7 Tepeden tırnağa güzelsin, aşkım, 2 Hiç kusurun yok.

8 Benimle gel Lübnandan, yavuklum, 2 Benimle gel Lübnandan! 2 Amana doruğundan, 2 Senir ve Hermon doruklarından, 2 Aslanların inlerinden, 2 Parsların dağlarından geç.

9 Çaldın gönlümü kızkardeşim, yavuklum, 2 Bir bakışınla, 2 Gerdanlığının tek zinciriyle çaldın gönlümü!

10 Aşkın ne güzel, kızkardeşim, yavuklum, 2 Şaraptan çok daha tatlı; 2 Esansının kokusu her türlü baharattan güzel!

11 Ey yavuklum, bal damlar dudaklarından, 2 Bal ve süt var dilinin altında, 2 Lübnanın kokusu geliyor giysilerinden!

12 Kapalı bahçesin sen, kızkardeşim, yavuklum, 2 Kapalı bir kaynak, mühürlü bir pınar.

13 Fidanların nar bahçesidir; 2 Seçme meyvelerle, 2 Kına ve hintsümbülüyle,

14 Hintsümbülü ve safranla, 2 Güzel kokulu kamış ve tarçınla, her türlü günnük ağacıyla, 2 Mür ve ödle, her türlü seçme baharatla.

15 Sen bir bahçe pınarısın, 2 Bir taze su kuyusu, 2 Lübnandan akan bir dere.

16 Uyan, ey kuzey rüzgarı, 2 Sen de gel, ey güney rüzgarı! 2 Bahçemde es de güzel kokusu saçılsın. 2 Sevgilim bahçesine gelsin, seçme meyvelerini yesin!