1 Duamı işit, ya RAB, 2 Yalvarışlarıma kulak ver! 2 Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni!

2 Kulunla yargıya girme, 2 Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz.

3 Düşman beni kovalıyor, 2 Ezip yere seriyor. 2 Çoktan ölmüş olanlar gibi, 2 Beni karanlıklarda oturtuyor.

4 Bu yüzden bunalıma düştüm, 2 Yüreğim perişan.

5 Geçmiş günleri anıyor, 2 Bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, 2 Ellerinin işine bakıp dalıyorum.

6 Ellerimi sana açıyorum, 2 Canım kurak toprak gibi sana susamış. |iSela

7 Çabuk yanıtla beni, ya RAB, 2 Tükeniyorum. 2 Çevirme benden yüzünü, 2 Yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim.

8 Sabahları duyur bana sevgini, 2 Çünkü sana güveniyorum; 2 Bana gideceğim yolu bildir, 2 Çünkü duam sanadır.

9 Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB; 2 Sana sığınıyorum.

10 Bana istemini yapmayı öğret, 2 Çünkü Tanrımsın benim. 2 Senin iyi Ruhun 2 Düz yolda bana öncülük etsin!

11 Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana, 2 Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan.

12 Sevginden ötürü, 2 Öldür düşmanlarımı, 2 Yok et bütün hasımlarımı, 2 Çünkü senin kulunum ben.