1 Hakkımı ara, ey Tanrı, 2 Savun beni vefasız ulusa karşı, 2 Kurtar hileci, haksız insandan.

2 Çünkü sen Tanrım, kalemsin; 2 Neden beni reddettin? 2 Niçin düşmanlarımın baskısı altında 2 Yaslı gezeyim?

3 Gönder ışığını, gerçeğini, 2 Yol göstersinler bana, 2 Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.

4 O zaman Tanrının sunağına, 2 Neşe, sevinç kaynağım Tanrıya gideceğim 2 Ve sana, ey Tanrı, Tanrım benim, 2 Lirle şükredeceğim.

5 Neden üzgünsün, ey gönlüm, 2 Neden içim huzursuz? 2 Tanrı'ya umut bağla, 2 Çünkü O'na yine övgüler sunacağım; 2 O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.