1 Sıkıntıya düşünce RABbe seslendim; 2 Yanıtladı beni.

2 Ya RAB, kurtar canımı yalancı dudaklardan, 2 Aldatıcı dillerden! için Yeruşalime çıkarken söylenen ezgi.

3 Ey aldatıcı dil, 2 RAB ne verecek sana, 2 Daha ne verecek?

4 Yiğidin sivri oklarıyla 2 Retem çalısından alevli korlar!

5 Vay bana, Meşekte garip kaldım sanki, 2 Kedar çadırları arasında oturdum.

6 Fazla kaldım 2 Barıştan nefret edenler arasında.

7 Ben barış yanlısıyım, 2 Ama söze başladığımda, 2 Onlar savaşa kalkıyor!