1 Kötülük edenlere kızıp üzülme, 2 Suç işleyenlere özenme!

2 Çünkü onlar ot gibi hemen solacak, 2 Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek.

3 Sen RABbe güven, iyilik yap, 2 Ülkede otur, sadakatle çalış.

4 RABden zevk al, 2 O senin içindeki istekleri yerine getirecektir.

5 Her şeyi RABbe bırak, 2 Ona güven, O gerekeni yapar.

6 O senin doğruluğunu ışık gibi, 2 Hakkını öğle güneşi gibi 2 Aydınlığa çıkarır.

7 RABbin önünde sakin dur, sabırla bekle; 2 Kızıp üzülme işi yolunda olanlara, 2 Kötü amaçlarına kavuşanlara.

8 Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi, 2 Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni.

9 Çünkü kötülerin kökü kazınacak, 2 Ama RABbe umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak.

10 Yakında kötünün sonu gelecek, 2 Yerini arasan da bulunmayacak.

11 Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, 2 Derin bir huzurun zevkini tadacak.

12 Kötü insan doğru insana düzen kurar, 2 Diş gıcırdatır.

13 Ama Rab kötüye güler, 2 Çünkü bilir onun sonunun geldiğini.

14 Kılıç çekti kötüler, yaylarını gerdi, 2 Mazlumu, yoksulu yıkmak, 2 Doğru yolda olanları öldürmek için.

15 Ama kılıçları kendi yüreklerine saplanacak, 2 Yayları kırılacak.

16 Doğrunun azıcık varlığı, 2 Pek çok kötünün servetinden iyidir.

17 Çünkü kötülerin gücü kırılacak, 2 Ama doğrulara RAB destek olacak.

18 RAB yetkinlerin her gününü gözetir, 2 Onların mirası sonsuza dek sürecek.

19 Kötü günde utanmayacaklar, 2 Kıtlıkta karınları doyacak.

20 Ama kötüler yıkıma uğrayacak; 2 RABbin düşmanları kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek, 2 Duman gibi dağılıp yok olacak.

21 Kötüler ödünç alır, geri vermez; 2 Doğrularsa cömertçe verir.

22 RABbin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak, 2 Lanetlediği insanların kökü kazınacak.

23 RAB insana sağlam adım attırır, 2 İnsanın yolundan hoşnut olursa.

24 Düşse bile yıkılmaz insan, 2 Çünkü elinden tutan RABdir.

25 Gençtim, ömrüm tükendi, 2 Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, 2 Soyunun ekmek dilendiğini.

26 O hep cömertçe ödünç verir, 2 Soyu kutsanır.

27 Kötülükten kaç, iyilik yap; 2 Sonsuz yaşama kavuşursun.

28 Çünkü RAB doğruyu sever, 2 Sadık kullarını terk etmez. 2 Onlar sonsuza dek korunacak, 2 Kötülerinse kökü kazınacak.

29 Doğrular ülkeyi miras alacak, 2 Orada sonsuza dek yaşayacak.

30 Doğrunun ağzından bilgelik akar, 2 Dilinden adalet damlar.

31 Tanrısının yasası yüreğindedir, 2 Ayakları kaymaz.

32 Kötü, doğruya pusu kurar, 2 Onu öldürmeye çalışır.

33 Ama RAB onu kötünün eline düşürmez, 2 Yargılanırken mahkûm etmez.

34 RABbe umut bağla, Onun yolunu tut, 2 Ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir. 2 Kötülerin kökünün kazındığını göreceksin.

35 Kötü ve acımasız adamı gördüm, 2 İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi 2 Dal budak salıyordu;

36 Geçip gitti, yok oldu, 2 Aradım, bulunmaz oldu.

37 Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, 2 Çünkü yarınlar barışseverindir.

38 Ama başkaldıranların hepsi yok olacak, 2 Kötülerin kökü kazınacak.

39 Doğruların kurtuluşu RABden gelir, 2 Sıkıntılı günde onlara kale olur.

40 RAB onlara yardım eder, kurtarır onları, 2 Kötülerin elinden alıp özgür kılar, 2 Çünkü kendisine sığınırlar.