1 RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü, 2 Bütün kıyı halkları sevinsin!

2 Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini, 2 Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.

3 Ateş yürüyor Onun önünde, 2 Düşmanlarını yakıyor çevrede.

4 Şimşekleri dünyayı aydınlatır, 2 Yeryüzü görüp titrer.

5 Dağlar balmumu gibi erir, 2 RABbin, bütün yeryüzünün Rabbi önünde.

6 Gökler Onun doğruluğunu duyurur, 2 Bütün halklar görkemini görür.

7 Utansın puta tapanlar, 2 Değersiz putlarla övünenler! 2 RABbe tapın, ey bütün ilahlar!

8 Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya RAB, 2 Yahuda kentleri coşuyor.

9 Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi, 2 Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.

10 Ey sizler, RABbi sevenler, kötülükten tiksinin. 2 O sadık kullarının canını korur, 2 Onları kötülerin elinden kurtarır.

11 Doğrulara ışık, 2 Temiz yüreklilere sevinç saçar.

12 Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun, 2 Kutsallığını anarak O'na şükredin!