1 Bana: ‹‹RABbin evine gidelim›› dendikçe 2 Sevinirim.

2 Ayaklarımız senin kapılarında, 2 Ey Yeruşalim!

3 Bitişik nizamda kurulmuş bir kenttir 2 Yeruşalim!

4 Oymaklar çıkar oraya, RABbin oymakları, 2 İsraile verilen öğüt uyarınca, 2 RABbin adına şükretmek için.

5 Çünkü orada yargı tahtları, 2 Davut soyunun tahtları kurulmuştur.

6 Esenlik dileyin Yeruşalime: 2 ‹‹Huzur bulsun seni sevenler!

7 Surlarına esenlik, 2 Saraylarına huzur egemen olsun!››

8 Kardeşlerim, dostlarım için, 2 ‹‹Esenlik olsun sana!›› derim.

9 Tanrımız RAB'bin evi için 2 İyilik dilerim sana.