Isaías 14

1 Çünkü RAB Yakup soyuna acıyacak, 2 İsrail halkını yine seçip 2 Topraklarına yerleştirecek. 2 Yabancılar da Yakup soyuna katılıp onlara bağlanacak.

2 Uluslar İsrail halkını 2 Kendi topraklarına götürecekler. 2 İsrail halkı RABbin verdiği topraklarda onları 2 Erkek ve kadın köle olarak sahiplenecek. 2 Kendisini tutsak edenleri tutsak edecek, 2 Kendisini ezenlere egemen olacak.

3 RAB İsrail halkını acıdan, sıkıntıdan 2 Ve yaptığı ağır işlerden kurtardığı gün

4 Babil Kralını alaya alarak, 2 ‹‹Halkı ezenin nasıl da sonu geldi!›› diyecekler, 2 ‹‹Zorbalığı nasıl da sona erdi!››

5 RAB kötülerin değneğini, 2 Egemenlerin asasını kırdı.

6 O asa ki, halklara gazapla vurdukça vurdu, 2 Ulusları öfkeyle, dinmeyen zulümle yönetti.

7 Bütün dünya esenlik ve barış içinde 2 Sevinçle haykırıyor.

8 Lübnanın çam ve sedir ağaçları bile 2 Kralın yok oluşuna seviniyor. 2 ‹‹Onun ölümünden beri kimse bizi kesmeye gelmiyor›› diyorlar.

9 Toprağın altındaki ölüler diyarı 2 Babil Kralını karşılamak için sabırsızlanıyor. 2 Onun gelişi ölüleri, 2 Dünyanın eski önderlerini heyecanlandırıyor; 2 Ulusları yönetmiş kralları 2 Tahtlarından ayağa kaldırıyor.

10 Hepsi ona seslenip diyecekler ki, 2 ‹‹Sen de bizim gibi gücünü yitirdin, 2 Bize benzedin.››

11 Görkemin de çenklerinin sesi de 2 Ölüler diyarına indirildi. 2 Altında kurtlar kaynaşacak, 2 Üstünü kurtçuklar kaplayacak.

12 Ey parlak yıldızfö, seherin oğlu, 2 Göklerden nasıl da düştün! 2 Ey ulusları ezip geçen, 2 Nasıl da yere yıkıldın!

13 İçinden, ‹‹Göklere çıkacağım›› dedin, 2 ‹‹Tahtımı Tanrının yıldızlarından daha yükseğe koyacağım; 2 İlahların toplandığı dağda, 2 Safonun doruğunda oturacağım.

14 Bulutların üstüne çıkacak, 2 Kendimi Yüceler Yücesiyle eşit kılacağım.››

15 Ancak ölüler diyarına, 2 Ölüm çukurunun dibine 2 İndirilmiş bulunuyorsun.

16 Seni görenler bakıp bakıp şöyle düşünecekler: 2 ‹‹Dünyayı sarsan, ülkeleri titreten, 2 Yeryüzünü çöle çeviren, 2 Kentleri yerle bir eden, 2 Tutsakları evlerine salıvermeyen adam bu mu?››

18 Ulusların bütün kralları tek tek, 2 Görkemli mezarlarda yatıyor.

19 Ama sen reddedilen bir dal gibi 2 Mezarından dışarı atıldın; 2 Bedenleri kılıçla delinip 2 Ölüm çukurunun dibine atılmış ölülerle örtülüsün; 2 Ayak altında çiğnenen leş gibisin.

20 Ülkeni harap edip halkını katlettiğin için 2 Başkaları gibi gömülmeyeceksin. Kötülük yapan soy bir daha anılmayacak.

21 Atalarının suçundan ötürü 2 Babil Kralının oğullarını boğazlamak için yer hazırlayın. 2 Kalkıp dünyayı sahiplenmesinler, 2 Yeryüzünü kentlerle doldurmasınlar.

22 ‹‹Babil halkına karşı harekete geçeceğim›› 2 Diyor Her Şeye Egemen RAB, 2 ‹‹Babilin adını, sağ kalanlarını, 2 Oğullarını, torunlarını dünyadan sileceğim.›› 2 Böyle diyor RAB.

23 ‹‹Babili baykuş yuvasına, bataklığa çevirecek, 2 Yıkım süpürgesiyle süpüreceğim›› 2 Diyor Her Şeye Egemen RAB.

24 Her Şeye Egemen RAB ant içerek şöyle dedi: 2 ‹‹Düşündüğüm gibi olacak, 2 Tasarladığım gibi gerçekleşecek.

25 Asurluları kendi ülkemde ezecek, 2 Dağlarımda çiğneyeceğim. 2 Halkım Asurun boyunduruğundan, 2 Omuzlarındaki yükten kurtulacak.

26 İşte bütün dünya için belirlenen tasarı budur. 2 Bütün uluslara karşı elim kalkmış durumda.

27 Her Şeye Egemen RABbin tasarısını kim boşa çıkarabilir? 2 Kalkmış durumdaki elini kim indirebilir?››

28 Kral Ahazın öldüğü yıl gelen bildiri:

29 Ey Filistliler, sizi döven değnek kırıldı diye sevinmeyin. 2 Çünkü yılanın kökünden engerek türeyecek, 2 Onun ürünü uçan yılan olacak.

30 Yoksulların en yoksulu doyacak, 2 Düşkünler güvenlikte yatacak. 2 Ama sizin kökünüzü kıtlıkla kurutacağım, 2 Sağ kalanlarınız da ölecek.

31 Ulumaya başla ey kapı! Ey kent, feryat et! 2 Ey Filistliler, eridiniz baştan başa. 2 Kuzeyden toz duman yükseliyor, 2 Düşman askerleri sıra sıra geliyor.

32 O ulusun elçilerine ne yanıt verilecek? 2 ‹‹RAB Siyon'un temelini attı, 2 Halkının düşkünleri oraya sığınacak›› denecek.