Isaías 15

1 Moavla ilgili bildiri: Moavın Ar Kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu, 2 Moavın Kîr Kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu.

2 Bu yüzden Divon halkı ağlamak için tapınağa, 2 Tapınma yerlerine çıktı. 2 Moav halkı, Nevo ve Medeva için feryat ediyor. 2 İnsanlar saçlarını sakallarını kesiyor.

3 Çul giyiyorlar sokaklarda, 2 Damlarda, meydanlarda herkes feryat ediyor, 2 Gözyaşları sel gibi.

4 Heşbon ve Elalenin haykırışları 2 Yahasa ulaşıyor. 2 Moav askerleri bu yüzden feryat ediyor, 2 Yürekleri korku içinde.

5 Yüreğim sızlıyor Moav için. 2 Kaçanlar Soara, Eglat-Şelişiyaya ulaştı, 2 Ağlaya ağlaya çıkıyorlar Luhit Yokuşundan, 2 Horonayim yolunda yıkımlarına ağıt yakıyorlar.

6 Nimrim suları kuruduğu için otlar sararıp soldu. 2 Taze ot kalmadı, yeşillik yok artık.

7 Bu yüzden halk kazanıp biriktirdiği ne varsa, 2 Kavak Vadisi üzerinden taşıyacak.

8 Haykırışları Moav topraklarında yankılanıyor, 2 Feryatları Eglayime, Beer-Elime dek ulaştı.

9 Çünkü Dimon suları kan dolu, 2 Ama başına daha beterini getireceğim. 2 Moav'dan kaçıp kurtulanların, 2 Ülkede sağ kalanların üzerine aslan salacağım.