Isaías 24

1 İşte RAB yeryüzünü harap edip viraneye çevirecek, 2 Yeryüzünü altüst edecek, 2 Üzerinde yaşayanları darmadağın edecek.

2 Ayrım yapılmayacak; 2 Ne halkla kâhin arasında, 2 Ne köleyle efendi arasında, 2 Ne hizmetçiyle hanım arasında, 2 Ne alıcıyla satıcı arasında, 2 Ne ödünç alanla ödünç veren arasında, 2 Ne faizciyle borç alan arasında.

3 Dünya tümüyle yağmalanıp viraneye çevrilecek. 2 RAB böyle söyledi.

4 Dünya kuruyup büzülüyor, 2 Yeryüzü solup büzülüyor, 2 Dünyadaki soylular güçlerini yitiriyor.

5 Dünyada yaşayanlar onu kirletti. 2 Çünkü Tanrının yasalarını çiğnediler, 2 Kurallarını ayaklar altına aldılar, 2 Ebedi antlaşmayı bozdular.

6 Bu yüzden lanet dünyayı yiyip bitirdi, 2 Orada yaşayanlar suçlarının cezasını çekiyorlar. 2 Yaşayanlar bu nedenle yanıyor, pek azı kurtulacak.

7 Yeni şarabın sonu geldi, 2 Asmalar soldu, 2 Bir zamanlar sevinçli olanların hepsi inliyor.

8 Tefin coşkun sesi kesildi, 2 Eğlenenlerin gürültüsü durdu, 2 Lirin coşkun sesi kesildi.

9 Ezgi eşliğinde şarap içilmiyor artık, 2 İçkinin tadı içene acı geliyor.

10 Yıkılan kent perişan durumda, 2 Kimse girmesin diye her evin girişi kapandı.

11 İnsanlar şarap özlemiyle sokaklarda bağrışıyor, 2 Sevinçten eser kalmadı, 2 Dünyanın coşkusu yok oldu.

12 Kent viraneye döndü, 2 Kapıları paramparça oldu.

13 Çünkü zeytinler dökülsün diye dövülen ağaç nasılsa, 2 Bağbozumundan artakalan üzümler nasılsa, 2 Dünyadaki bütün uluslar da öyle olacak.

14 Sağ kalanlar seslerini yükseltip 2 Sevinç çığlıkları atacak, 2 Batıda yaşayanlar RABbin büyüklüğü karşısında 2 Hayranlıkla bağıracak.

15 Onun için, doğuda yaşayanlar RABbi yüceltin, 2 Deniz kıyısındakiler, 2 İsrailin Tanrısı RABbin adını yüceltin.

16 Dünyanın en uzak köşelerinden ezgiler işitiyoruz: 2 ‹‹Doğru Olana övgüler olsun!›› Ama ben, ‹‹Bittim, bittim! Vay halime!›› dedim, 2 ‹‹Hainler hainliklerini sürdürüyor. 2 Evet, hainler sürekli hainlik ediyorlar.››

17 Ey dünyada yaşayanlar, 2 Önünüzde dehşet, çukur ve tuzak var.

18 Dehşet haberinden kaçan çukura düşecek, 2 Çukurdan çıkan tuzağa yakalanacak. 2 Göklerin kapakları açılacak, 2 Dünyanın temelleri sarsılacak.

19 Yeryüzü büsbütün çatlayıp yarılacak, 2 Sarsıldıkça sarsılacak.

20 Dünya sarhoş gibi yalpalayacak, 2 Bir kulübe gibi sallanacak, 2 İsyanlarının ağırlığı altında çökecek 2 Ve bir daha kalkamayacak.

21 O gün RAB yukarıda, gökteki güçleri 2 Ve aşağıda, yeryüzündeki kralları cezalandıracak.

22 Zindana tıkılan tutsaklar gibi 2 Cezaevine kapatılacak 2 Ve uzun süre sonra cezalandırılacaklar.

23 Ayın yüzü kızaracak, güneş utanacak. 2 Çünkü Her Şeye Egemen RAB Siyon Dağı'nda, 2 Yeruşalim'de krallık edecek. 2 Halkın ileri gelenleri 2 O'nun yüceliğini görecek.