Isaías 2

1 Amots oğlu Yeşayanın Yahuda ve Yeruşalimle ilgili görümü:

2 RABbin Tapınağının kurulduğu dağ, 2 Son günlerde dağların en yücesi, 2 Tepelerin en yükseği olacak. 2 Oraya akın edecek ulusların hepsi.

3 Birçok halk gelecek, 2 ‹‹Haydi, RABbin Dağına, 2 Yakupun Tanrısının Tapınağına çıkalım›› diyecekler, 2 ‹‹O bize kendi yolunu öğretsin, 2 Biz de Onun yolundan gidelim.›› 2 Çünkü yasa Siyondan, 2 RABbin sözü Yeruşalimden çıkacak.

4 RAB uluslar arasında yargıçlık edecek, 2 Birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. 2 İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, 2 Mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. 2 Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, 2 Savaş eğitimi yapmayacaklar artık.

5 Ey Yakup soyu, gelin RABbin ışığında yürüyelim.

6 Ya RAB, halkını, Yakup soyunu terk ettin, 2 Çünkü yürekleri doğu kökenli inançlarla dolu. 2 Filistliler gibi falcılıkla uğraşıyor, 2 Yabancılarla el sıkışıyorlar.

7 Ülkeleri altınla, gümüşle dolu, 2 Hazinelerinin sonu yok, 2 Sayısız atları, savaş arabaları var.

8 Ülkeleri putlarla dolu; 2 Elleriyle yaptıkları, 2 Parmaklarıyla biçim verdikleri 2 Putların önünde eğiliyorlar.

9 Bu yüzden herkes alçaltılıp dize getirilecek. 2 Onları bağışlama, ya RAB!

10 RABbin dehşetinden, 2 Yüce görkeminden kaçmak için kayalıklara gidin, 2 Yerin altına saklanın.

11 İnsanın küstah bakışları alçaltılacak, 2 Gururu kırılacak. 2 O gün yalnız RAB yüceltilecek.

12 Çünkü Her Şeye Egemen RAB o gün 2 Kibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri alçaltacak;

13 Lübnanın bütün ulu, yüksek sedir ağaçlarını, 2 Başanın bütün meşelerini yok edecek;

14 Bütün ulu dağları, yüksek tepeleri,

15 Bütün yüksek kuleleri, güçlü surları 2 Yerle bir edecek;

16 Ticaret gemilerinin, güzel teknelerinin hepsini yok edecek.

17 İnsanların gururu, kibiri kırılacak, 2 O gün yalnız RAB yüceltilecek,

18 Putlar tümüyle ortadan kalkacak.

19 RAB kalkıp yeryüzünü sarsmaya başlayınca, 2 İnsanlar Onun dehşetinden 2 Ve yüce görkeminden kaçmak için 2 Kayalık mağaralara, yeraltı kovuklarına saklanacaklar.

20 O gün insanlar 2 Yeryüzünü sarsmak üzere harekete geçen RABbin dehşetinden 2 Ve yüce görkeminden kaçmak için 2 Tapmak amacıyla yaptıkları altın, gümüş putları 2 Köstebeklere, yarasalara atıp 2 Kaya kovuklarına, uçurumlardaki yarıklara saklanacaklar.

22 Ölümlü insana güvenmekten vazgeçin. 2 Onun ne değeri var ki?