Isaías 32

1 İşte kral doğrulukla krallık yapacak, 2 Önderler adaletle yönetecek.

2 Her biri rüzgara karşı bir sığınak, 2 Fırtınaya karşı bir barınak, çölde akarsu, 2 Çorak yerde gölge salan 2 Büyük bir kaya gibi olacak.

3 Artık görenlerin gözleri kapanmayacak, 2 Dinleyenler kulak kesilecek.

4 Düşüncesizin aklı bilgiye erecek, 2 Kekeme açık seçik, akıcı konuşacak.

5 Artık budalaya soylu, 2 Alçağa saygın denmeyecek.

6 Çünkü budala saçmalıyor, 2 Aklı fikri hep kötülükte. 2 İşi gücü fesat işlemek, 2 RABbe ilişkin yanlış sözler söylemek, 2 Açları aç bırakmak, 2 Susamışlardan suyu esirgemek.

7 Alçağın yöntemleri kötüdür; 2 Yoksul davasında haklı olsa da 2 Onu yalanlarla yok etmek için 2 Kötü düzenler tasarlar.

8 Soylu kişiyse soylu şeyler tasarlar, 2 Yaptığı soylu işlerle ayakta kalır.

9 Ey tasasızca yaşayan kadınlar, 2 Kalkın, sesimi işitin; 2 Ey kaygısız kızlar, sözüme kulak verin!

10 Bir yıl kadar sonra sarsılacaksınız, 2 Ey kaygısız kadınlar. 2 Çünkü bağbozumu olmayacak, 2 Devşirecek meyve bulunmayacak.

11 Titreyin, ey tasasızca yaşayan kadınlar, 2 Sarsılın, ey kaygısızlar. 2 Giysilerinizi çıkarın, soyunup belinize çul kuşanın.

12 Güzel tarlalar, verimli asmalar, 2 Halkımın diken ve çalı bitmiş toprakları için, 2 Neşeli kentteki mutluluk dolu evler için göğsünüzü dövün.

14 Çünkü saray ıssız, 2 Kalabalık kent bomboş kalacak. 2 Ofel Mahallesiyle gözcü kulesi 2 Bir çayırlığa dönecek; 2 Yaban eşeklerinin keyifle gezindiği, 2 Sürülerin otladığı bir yer olacak.

15 Ta ki yukarıdan üzerimize ruh dökülene dek; 2 O zaman çöl meyve bahçesine, 2 Meyve bahçesi ormana dönecek.

16 O zaman adalet çöle dek yayılacak, 2 Doğruluk meyve bahçesinde yurt bulacak.

17 Doğruluğun ürünü esenlik, 2 Sonucu, sürekli huzur ve güven olacaktır.

18 Halkım esenlik dolu evlerde, 2 Güvenli ve rahat yerlerde yaşayacak.

19 Dolu ormanları harap etse, 2 Kent yerle bir olsa da,

20 Sulak yerde tohum eken, 2 Sığırını, eşeğini özgürce çayıra salan sizlere ne mutlu!