Isaías 11

1 İşayın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, 2 Kökünden bir fidan meyve verecek.

2 RABbin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, 2 Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu 2 Onun üzerinde olacak.

3 RAB korkusu hoşuna gidecek. 2 Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, 2 Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.

4 Yoksulları adaletle yargılayacak, 2 Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. 2 Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak, 2 Kötüleri soluğuyla öldürecek.

5 Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak. ‹‹Adalet ve sadakat belindeki kuşaktır››.

6 Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, 2 Parsla oğlak birlikte yatacak, 2 Buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak, 2 Onları küçük bir çocuk güdecek.

7 İnekle ayı birlikte otlayacak, 2 Yavruları bir arada yatacak. 2 Aslan sığır gibi saman yiyecek.

8 Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, 2 Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak.

9 Kutsal dağımın hiçbir yerinde 2 Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. 2 Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, 2 Dünya da RABbin bilgisiyle dolacak.

10 O gün İşayın kökü ortaya çıkacak, 2 Halklara sancak olacak, 2 Uluslar ona yönelecek. 2 Kaldığı yer görkemli olacak.

11 O gün Rab, Asurdan, 2 Mısır, Patros, Kûş, Elam, 2 Şinar, Hama ve deniz kıyılarından 2 Halkının sağ kalanlarını kurtarmak için 2 İkinci kez elini uzatacak.

12 Uluslar için sancak kaldıracak, 2 Sürgün İsraillileri toplayacak, 2 Dağılmış Yahudalıları 2 Dünyanın dört bucağından bir araya getirecek.

13 Efrayim halkının kıskançlığı yok olacak, 2 Yahudalıları sıkıştıranlar ortadan kalkacak. 2 Efrayim Yahudayı kıskanmayacak, 2 Yahuda Efrayimi sıkıştırmayacak.

14 Batıdaki Filistlilere saldırıp 2 Hep birlikte doğudakilerin her şeyini yağmalayacaklar. 2 Edom ve Moav halklarının topraklarına el koyacak, 2 Ammonlulara boyun eğdirecekler.

15 RAB Mısırın Süveyş Körfezini tümüyle kurutacak. 2 Elinin bir sallayışıyla estireceği kavurucu rüzgarla 2 Fıratı süpürüp yedi dereye bölecek. 2 Öyle ki, insanlar ırmak yatağından çarıkla geçebilsin.

16 RAB'bin Asur'da sağ kalan halkı için 2 Bir çıkış yolu olacak; 2 Tıpkı Mısır'dan çıktıkları gün 2 İsrailliler'in de bir çıkış yolu olduğu gibi.