Isaías 35

1 Çöl ve kurak toprak sevinecek, 2 Bozkır coşup çiğdem gibi çiçeklenecek.

2 Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak, 2 Sevincini haykıracak. 2 Lübnanın yüceliği, 2 Karmel ve Şaronun görkemi ona verilecek. 2 İnsanlar RABbin yüceliğini, 2 Tanrımızın görkemini görecek.

3 Gevşek elleri güçlendirin, 2 Pekiştirin çözülen dizleri.

4 Yüreği kaygılı olanlara, 2 ‹‹Güçlü olun, korkmayın›› deyin, 2 ‹‹İşte Tanrınız geliyor! 2 Öç almaya, karşılık vermeye geliyor. 2 Sizi O kurtaracak.››

5 O zaman körlerin gözleri, 2 Sağırların kulakları açılacak;

6 Topallar geyik gibi sıçrayacak, 2 Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili. 2 Çünkü çölde sular fışkıracak, 2 Irmaklar akacak bozkırda.

7 Kızgın kum havuza, 2 Susuz toprak pınara dönüşecek. 2 Çakalların yattığı yerlerde 2 Kamış, saz ve ot bitecek.

8 Orada bir yol, bir anayol olacak, 2 ‹‹Kutsal yol›› diye anılacak, 2 Murdar kişiler geçemeyecek oradan. 2 O yol kurtulmuş olanların yoludur. 2 O yolda yürüyenler, bön kişiler de olsa yoldan sapmayacak.

9 Aslan olmayacak orada, 2 Yırtıcı hayvan o yola çıkmayacak; 2 Orada bulunmayacaklar. 2 Ancak kurtulmuş olanlar yürüyecek o yolda.

10 RAB'bin kurtardıkları dönecek, 2 Sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar. 2 Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. 2 Onların olacak coşku ve sevinç, 2 Üzüntü ve inilti kaçacak.