Isaías 13

1 Amots oğlu Yeşayanın Babille ilgili bildirisi:

2 Çıplak dağın tepesine sancak dikin! 2 Savaşçıları yüksek sesle çağırıp 2 El sallayın ki 2 Soylulara ayrılan kapılardan içeri girsinler.

3 RAB seçtiklerine buyruk verdi, 2 Onun yüceliğiyle övünen yiğitleri 2 Öfkesinin gereğini yapmaya çağırdı.

4 Dağlardaki kalabalığın gürültüsünü dinleyin! 2 Büyük bir halkın sesini andırıyor. 2 Bir araya gelmiş ulusların 2 Ve krallıkların gümbürtüsünü dinleyin! 2 Her Şeye Egemen RAB bir orduyu savaşa hazırlıyor.

5 Öfkesinin araçlarıyla uzak bir ülkeden, 2 Dünyanın öbür ucundan 2 Bütün ülkeyi yerle bir etmek üzere geliyor.

6 Feryat edin! Çünkü RABbin günü yakındır. 2 Her Şeye Gücü Yetenin göndereceği yıkım gibi geliyor o gün.

7 Bu yüzden ellerde derman kalmayacak, 2 Her yürek eriyecek.

8 Herkesi dehşet saracak, 2 Hepsi acı ve ıstırap içinde boğulacak, 2 Doğuran kadın gibi kıvranacak, 2 Şaşkın şaşkın birbirlerine bakacaklar; 2 Yüzleri kızaracak.

9 İşte RABbin acımasız günü geliyor. 2 Ülkeyi viraneye çevirip 2 İçindeki günahkârları ortadan kaldıracağı 2 Gazap ve kızgın öfke dolu gün geliyor.

10 Gökteki yıldızlarla takımyıldızlar ışımayacak, 2 Doğan güneş kararacak, ay ışığını vermez olacak.

11 RAB diyor ki, ‹‹Kötülüğünden ötürü dünyayı, 2 Suçlarından ötürü kötüleri cezalandıracağım. 2 Kibirlilerin küstahlığını sona erdirecek, 2 Zalimlerin gururunu kıracağım.

12 İnsanı saf altından, 2 Ofir altınından daha ender kılacağım.

13 Ben, Her Şeye Egemen RAB, 2 Gazaba geldiğim, öfkemin alevlendiği gün 2 Gökleri titreteceğim, yer yerinden oynayacak.

14 ‹‹Herkes kovalanan ceylan gibi, 2 Çobansız koyunlar gibi halkına dönecek, 2 Ülkesine kaçacak.

15 Yakalananın bedeni delik deşik edilecek, 2 Ele geçen kılıçtan geçirilecek.

16 Yavruları gözleri önünde parçalanacak, 2 Evleri yağmalanacak, 2 Kadınlarının ırzına geçilecek.

17 ‹‹Gümüşe değer vermeyen, 2 Altını sevmeyen Medleri 2 Onlara karşı harekete geçireceğim.

18 Oklarıyla gençleri parçalayacak, 2 Bebeklere acımayacak, 2 Çocukları esirgemeyecekler.

19 Ben Tanrı, Sodom ve Gomorayı nasıl yerle bir ettimse, 2 Kildanilerin yüce gururu, 2 Krallıkların en güzeli olan Babili de yerle bir edeceğim.

20 Orada bir daha kimse yaşamayacak, 2 Kuşaklar boyu kimse oturmayacak, 2 Bedeviler çadır kurmayacak, 2 Çobanlar sürülerini dinlendirmeyecek.

21 Orası yabanıl hayvanlara barınak olacak, 2 Evler çakallarla dolacak, 2 Baykuşlar yuva yapacak, tekeler oynaşacak orada. (bkz. Lev.17:7).

22 Kalelerinde sırtlanlar, 2 Görkemli saraylarında çakallar uluyacak. 2 Babil'in sonu yaklaştı, günleri uzatılmayacak.››