Isaías 60

1 ‹‹Kalk, parla; 2 Çünkü Işığın geliyor, 2 RABbin yüceliği üzerine doğuyor.

2 Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor; 2 Oysa RAB senin üzerine doğacak, 2 Yüceliği üzerinde görünecek.

3 Uluslar senin Işığına, 2 Krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek.

4 ‹‹Başını kaldır da çevrene bir bak, 2 Hepsi toplanmış sana geliyor. 2 Oğulların uzaktan geliyor, 2 Kızların kucakta taşınıyor.

5 Bunu görünce yüzün parlayacak, 2 Yüreğin heyecandan hızlı hızlı çarpacak; 2 Çünkü denizin zenginlikleri senin olacak, 2 Ulusların serveti sana akacak.

6 ‹‹Deve sürüleri, Midyanın ve Efanın deve yavruları 2 Senin topraklarını dolduracak. 2 Bütün Saba halkı geliyor, 2 Altın ve günnük getiriyor, 2 RABbin erdemlerini ilan ediyorlar.

7 Kedarın bütün sürüleri sana gelecek, 2 Nevayotun koçları senin buyruğunda olacak, 2 Sunağımın üzerinde kabul edilen sunular olarak sunulacak. 2 Böylece görkemli tapınağımı daha görkemli kılacağım.

8 ‹‹Nedir bunlar, bulut gibi, 2 Yuvalarına yaklaşan güvercinler gibi süzülüp gelenler?

9 Bana umut bağlayan kıyı halklarının, 2 Ticaret gemileri öncülüğünde 2 Senin çocuklarını altınlarıyla, gümüşleriyle birlikte 2 Tanrın RABbin adı için, İsrailin Kutsalı için 2 Uzaktan getiren gemileridir bunlar. 2 RAB seni görkemli kıldı.

10 ‹‹Yabancılar senin surlarını onaracak, 2 Kralları sana hizmet edecek. 2 Öfkelendiğimde seni cezalandırdıysam da, 2 Kabul ettiğimde sana merhamet göstereceğim.

11 Kapıların hep açık duracak, 2 Ulusların serveti ve zafer alayları ardında yürütülen yenik krallar 2 Gece gündüz açık kalan bu kapılardan girsin diye.

12 Çünkü sana kulluk etmeyen ulus ya da krallık yok olacak, 2 Evet, o uluslar tam bir yıkıma uğrayacak.

13 ‹‹Lübnanın görkemi olan çam, köknar ve selvi ağaçları, 2 Tapınağımı süslemek için hep birlikte sana taşınacak. 2 Ayak bastığım yeri görkemli kılacağım.

14 Seni ezenlerin çocukları 2 Gelip önünde eğilecekler; 2 Seni hor görenlerin hepsi, 2 ‹RABbin kenti, İsrailin Kutsalının Siyonu› 2 Diyerek ayaklarına kapanacaklar.

15 ‹‹Kimsenin uğramadığı, terk edilmiş, 2 Nefret edilen bir yer olduğun halde 2 Seni sonsuz bir övünç kaynağı, 2 Bütün kuşakların sevinci kılacağım.

16 Uluslar ve krallıklar 2 Bir anne gibi seni emzirecekler. 2 O zaman bileceksin ki, seni kurtaran RAB, 2 Seni fidyeyle kurtaran, Yakupun Güçlüsü benim.

17 Sana tunç yerine altın, 2 Demir yerine gümüş, ağaç yerine tunç, 2 Taş yerine demir getireceğim. 2 Barışı yöneticin, doğruluğu önderin yapacağım.

18 Ülkenden şiddet, sınır boylarından 2 Soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. 2 Surlarına Kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin.

19 ‹‹Gündüz ışığın güneş olmayacak artık, 2 Ay da aydınlatmayacak seni; 2 Çünkü RAB sonsuz ışığın, 2 Tanrın görkemin olacak.

20 Artık güneşin batmayacak, ayın çekilmeyecek, 2 Çünkü RAB sonsuz ışığın olacak, 2 Sona erecek yas günlerin.

21 Halkının hepsi doğru kişiler olacak; 2 El emeğim, görkemimi göstermek için diktiğim fidan, 2 Ülkeyi sonsuza dek mülk edinecek.

22 En küçük ailen bini bulacak, 2 Sayıca en az olanı koca bir ulus olacak. 2 Ben RAB, zamanı gelince bunu hızlandıracağım.››