Isaías 56

1 RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin. 2 Çünkü doğruluğum gelmek, 2 Adaletim görünmek üzeredir.

2 Bunu yapan insana, 2 Buna sımsıkı sarılan insanoğluna ne mutlu! 2 Şabat Gününü tutar, bayağılaştırmaz, 2 Her türlü kötülükten sakınır.››

3 RABbe bağlanan hiçbir yabancı, 2 ‹‹Kuşkusuz RAB beni halkından ayıracak››, 2 Hiçbir hadım da, 2 ‹‹Ben kuru bir ağacım›› demesin.

4 Çünkü RAB diyor ki, 2 ‹‹Şabat günlerimi tutan, 2 Beni hoşnut edeni seçen, 2 Antlaşmama sımsıkı bağlı kalan hadıma

5 Evimde, evimin dört duvarı arasında 2 Oğullardan da kızlardan da daha iyi bir anıt ve ad vereceğim; 2 Yok edilemez, ebedi bir ad olacak bu.

6 ‹‹RABbe hizmet etmek, 2 Onun adını sevmek, 2 Kulu olmak için Ona bağlanan yabancıları, 2 Şabat Gününü tutan, bayağılaştırmayan, 2 Antlaşmama sımsıkı bağlı kalan herkesi,

7 Kutsal dağıma getirip 2 Dua evimde sevindireceğim. 2 Yakmalık sunularıyla kurbanları 2 Sunağımda kabul edilecek, 2 Çünkü evime ‹Bütün ulusların dua evi› denecek.››

8 İsrailin sürgünlerini toplayan Egemen RAB diyor ki, 2 ‹‹Toplanmış olanlara katmak üzere 2 Daha başkalarını da toplayacağım.››

9 Ey bütün kır hayvanları, 2 Ormanda yaşayan bütün hayvanlar, 2 Yiyip bitirmek için gelin!

10 İsrailin bekçileri kördür, hepsi bilgisizdir. 2 Havlayamayan dilsiz köpekler gibidirler. 2 Uzanıp düş görürler, 2 Uykuyu pek severler!

11 Doymak bilmeyen azgın köpeklere benzerler, 2 Aklı kıt çobanlar bunlar! 2 Kendi yollarına döndüler, 2 Her biri yalnız kendi çıkarını düşünüyor.

12 Birbirlerine, ‹‹Haydi, şarap getirelim, 2 Bol bol içki içelim! 2 Yarın da bugün gibi geçecek, 2 Hatta çok daha iyi olacak›› diyorlar.