Isaías 30

1 RAB, ‹‹Vay haline bu dikbaşlı soyun!›› diyor, 2 ‹‹Benim değil, kendi tasarılarını yerine getirip 2 Ruhuma aykırı anlaşmalar yaparak 2 Günah üstüne günah işliyorlar.

2 Bana danışmadan firavunun koruması altına girmek, 2 Mısırın gölgesine sığınmak için oraya gidiyorlar.

3 Ne var ki, firavunun koruması onlar için utanç, 2 Mısırın gölgesine sığınmaları onlar için rezillik olacak.

4 Önderleri Soanda olduğu, 2 Elçileri Hanese ulaştığı halde,

5 Kendilerine yararı olmayan bir halk yüzünden hepsi utanacak. 2 O halkın onlara ne yardımı ne de yararı olacak, 2 Ancak onları utandırıp rezil edecek.››

6 Negevdeki hayvanlara ilişkin bildiri: 2 ‹‹Elçiler erkek ve dişi aslanların, 2 Engereklerin, uçan yılanların yaşadığı 2 Çetin ve sıkıntılı bir bölgeden geçerler. 2 Servetlerini eşeklerin sırtına, 2 Hazinelerini develerin hörgücüne yükleyip 2 Kendilerine hiç yararı olmayan halka taşırlar.

7 Mısırın yardımı boş ve yararsızdır, 2 Bu yüzden Mısıra ‹Haylaz Rahavfç› adını verdim. ‹‹Fırtına›› ya da ‹‹Küstah›› anlamına gelir.

8 ‹‹Şimdi git, söylediğimi onların önünde 2 Bir levhaya yazıp kitaba geçir ki, 2 Gelecekte kalıcı bir tanık olsun.

9 Çünkü o asi bir halk, yalancı bir soy, 2 RABbin yasasını duymak istemeyen bir soydur.

10 Bilicilere, ‹Artık görüm görmeyin›, 2 Görenlere, ‹Bizim için doğru şeyler görmeyin, 2 Bize güzel şeyler söyleyin, asılsız şeyler açıklayın› diyorlar,

11 ‹Yoldan çekilin, yolu açın, 2 Bizi İsrailin Kutsalıyla yüzleştirmekten vazgeçin.› ››

12 Bu nedenle İsrailin Kutsalı diyor ki, 2 ‹‹Madem bu bildiriyi reddettiniz, 2 Baskıya ve hileye güvenip dayandınız;

13 Bu suçunuz yüksek bir surda 2 Sırt veren çatlağa benziyor. 2 Böyle bir sur birdenbire yıkılıverir.

14 O, toprak çömlek gibi parçalanacak. 2 Parçalanması öyle şiddetli olacak ki, 2 Ocaktan ateş almaya ya da sarnıçtan su çıkarmaya 2 Yetecek büyüklükte bir parça kalmayacak.››

15 Egemen RAB, İsrailin Kutsalı şöyle diyor: 2 ‹‹Bana dönün, huzur bulun, kurtulursunuz. 2 Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz. 2 Ama bunu yapmak istemiyorsunuz.

16 ‹Hayır, atlara binip kaçarız› diyorsunuz, 2 Bu yüzden kaçmak zorunda kalacaksınız. 2 ‹Hızlı atlara bineriz› diyorsunuz, 2 Bu yüzden sizi kovalayanlar da hızlı olacak.

17 Bir kişinin tehdidiyle bin kişi kaçacak, 2 Beş kişinin tehdidiyle hepiniz kaçacaksınız; 2 Dağ başında bir gönder, 2 Tepede bir sancak gibi kalana dek kaçacaksınız.

18 ‹‹Yine de RAB size lütfetmeyi özlemle bekliyor, 2 Size merhamet göstermek için harekete geçiyor. 2 Çünkü RAB adil Tanrıdır. 2 Ne mutlu Onu özlemle bekleyenlere!››

19 ‹‹Ey Yeruşalimde oturan Siyon halkı, 2 Artık ağlamayacaksın! 2 Feryat ettiğinde Rab sana nasıl da lütfedecek! 2 Feryadını duyar duymaz seni yanıtlayacak.

20 Rab ekmeği sıkıntıyla, 2 Suyu cefayla verse de, 2 Öğretmeniniz artık gizlenmeyecek, 2 Gözünüzle göreceksiniz onu. ‹‹Öğretmenlerinizi artık dışlamayacaksınız››.

21 Sağa ya da sola sapacağınız zaman, 2 Arkanızdan, ‹Yol budur, bu yoldan gidin› 2 Diyen sesini duyacaksınız.

22 Gümüş kaplı oyma putlarınızı, 2 Altın kaplama dökme putlarınızı 2 ‹Kirli› ilan edecek, 2 Kirli bir âdet bezi gibi atıp 2 ‹Defol› diyeceksiniz.

23 Rab toprağa ektiğiniz tohum için yağmur verecek, 2 Toprağın ürünü olan yiyecek bol ve zengin olacak. 2 O gün sığırlarınız geniş otlaklarda otlanacak.

24 Toprağı işleyen öküzlerle eşekler 2 Kürekle, yabayla savrulmuş, 2 Tuzlanmış yem yiyecekler.

25 Kalelerin düştüğü o büyük kıyım günü 2 Her yüksek dağda, her yüce tepede 2 Akarsular olacak.

26 RAB halkının kırıklarını sardığı, 2 Vuruşuyla açtığı yaraları iyileştirdiği gün, 2 Ay güneş gibi parlayacak, 2 Güneş yedi kat, yedi günün toplam parlaklığı kadar parlak olacak.››

27 Bakın, RABbin kendisi uzaktan geliyor, 2 Kızgın öfkeyle kara bulut içinde. 2 Dudakları gazap dolu, 2 Dili her şeyi yiyip bitiren ateş sanki.

28 Soluğu adam boynuna dek yükselmiş taşkın ırmak gibi. 2 Ulusları elekten geçirecek, değersizleri ayıracak, 2 Halkların ağzına yoldan saptıran bir gem takacak.

29 Ama sizler bayram gecesini kutlar gibi 2 Ezgiler söyleyeceksiniz. 2 RABbin dağına, İsrailin Kayasına 2 Kaval eşliğinde çıktığınız gibi 2 İçten sevineceksiniz.

30 RAB heybetli sesini işittirecek; 2 Kızgın öfkeyle, her şeyi yiyip bitiren ateş aleviyle, 2 Sağanak yağmurla, fırtına ve doluyla 2 Bileğinin gücünü gösterecek.

31 Asur RABbin sesiyle dehşete düşecek, 2 Onun değneğiyle vurulacak.

32 RABbin terbiye değneğiyle onlara indirdiği her darbeye 2 Tef ve lir eşlik edecek. 2 RAB silahlarını savura savura onlarla savaşacak.

33 Tofet çoktan hazırlandı, 2 Evet, kral için hazırlandı. 2 Geniş ve yüksektir odun yığını, 2 Ateşi, odunu boldur. 2 RAB kızgın kükürt selini andıran 2 Soluğuyla tutuşturacak onu.