Isaías 62

1 Zaferi ışık gibi parlayıncaya, 2 Kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek 2 Siyon uğruna susmayacak, 2 Yeruşalim uğruna sessiz kalmayacağım.

2 Uluslar senin zaferini, 2 Bütün krallar görkemini görecek. 2 RABbin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın.

3 RABbin elinde güzellik tacı, 2 Tanrının elinde krallık sarığı olacaksın.

4 Artık sana ‹‹Terk edilmiş››, 2 Ülkene ‹‹Virane›› denmeyecek; 2 Bunun yerine sana ‹‹Sevdiğim››, 2 Ülkene ‹‹Evli›› denecek. 2 Çünkü RAB seni seviyor, 2 Ülken de evli sayılacak.

5 Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse, 2 Oğulların da seninle öyle evlenecek. 2 Güvey gelinle nasıl sevinirse, 2 Tanrın da seninle öyle sevinecek. veren seninle evlenecek››.

6 Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim, 2 Gece gündüz hiç susmayacaklar. 2 Ey RABbe sözünü anımsatanlar, Yeruşalimi pekiştirene, 2 Onu yeryüzünün övüncü kılana dek 2 Durup dinlenmeden RABbe yakarın, Ona rahat vermeyin.

8 RAB sağ elini, güçlü kolunu kaldırıp ant içti: 2 ‹‹Tahılını bir daha düşmanlarına yedirmeyeceğim, 2 Emek verdiğin yeni şarabı yabancılar içmeyecek.

9 Tahılı devşiren yiyecek 2 Ve RABbe övgüler sunacak. 2 Üzümü toplayan, 2 Şarabını kutsal avlularımda içecek.››

10 Geçin, geçin kent kapılarından! 2 Halkın yolunu açın! 2 Toprak yığıp yol yapın, 2 Taşları ayıklayın, uluslar için sancak dikin!

11 RAB çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu: 2 ‹‹Siyon kızına, ‹İşte kurtuluşun geliyor› deyin, 2 ‹Ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.› ››

12 Siyon halkına, ‹‹RAB'bin fidyeyle kurtardığı kutsal halk›› diyecekler. 2 Ve sen Yeruşalim, 2 ‹‹Aranan, terk edilmemiş kent›› diye anılacaksın.