Isaías 29

1 Ariel, Ariel, 2 Davutun ordugah kurduğu kent, vay haline! 2 Sen yıla yıl kat, bayramların süredursun. anlamına gelebilir. Yeruşalim Kentini simgeliyor.

2 Ama seni sıkıntıya sokacağım. 2 Feryat, figan edeceksin, 2 Benim için sunak ocağı gibi olacaksın.

3 Sana karşı çepeçevre ordugah kuracak, 2 Çevreni rampalarla, kulelerle kuşatacağım.

4 Alçaltılacaksın, yerin altından konuşacak, 2 Toz toprak içinden boğuk boğuk sesleneceksin. 2 Sesin ölü sesi gibi yerden, 2 Sözlerin fısıltı gibi toprağın içinden çıkacak.

5 Ama sayısız düşmanların ince toz, 2 Acımasız orduları savrulmuş saman ufağı gibi olacak. 2 Bir anda, ansızın,

6 Her Şeye Egemen RAB gök gürlemesiyle, 2 Depremle, büyük gümbürtü, kasırga ve fırtınayla, 2 Her şeyi yiyip bitiren ateş aleviyle seni cezalandıracak.

7 Sonra Ariele karşı savaşan çok sayıda ulus, 2 Ona ve kalesine saldıranların hepsi, 2 Onu sıkıntıya sokanlar bir rüya gibi, 2 Gece görülen görüm gibi yok olup gidecekler.

8 Rüyada yemek yediğini gören aç kişi, 2 Uyandığında hâlâ açtır; 2 Rüyada su içtiğini gören susuz kişi, 2 Uyandığında susuzluktan hâlâ baygındır. 2 İşte Siyon Dağına karşı savaşan 2 Kalabalık uluslar da böyle olacak.

9 Şaşırın, şaşkına dönün, 2 Kendinizi kör edin, görmez olun. 2 Şarap içmeden sarhoş olun, 2 İçki içmeden sendeleyin.

10 Çünkü RAB size uyuşukluk ruhu verdi; 2 Gözlerinizi mühürledi, ey peygamberler, 2 Başlarınızı örttü, ey biliciler.

11 Sizin için bütün görüm 2 Mühürlenmiş bir kitabın sözleri gibi oldu. 2 İnsanlar böyle bir kitabı 2 Okuma bilen birine verip, 2 ‹‹Rica etsek şunu okur musun?›› diye sorduklarında, 2 ‹‹Okuyamam, çünkü mühürlenmiş›› yanıtını alırlar.

12 Kitabı okuma bilmeyen birine verip, 2 ‹‹Rica etsek şunu okur musun?›› diye sorduklarında ise, 2 ‹‹Okuma bilmem›› yanıtını alırlar.

13 Rab diyor ki, ‹‹Bu halk bana yaklaşıp 2 Ağızlarıyla, dudaklarıyla beni sayar, 2 Ama yürekleri benden uzak. 2 Benden korkmaları da 2 İnsanlardan öğrendikleri buyrukların sonucudur.

14 Onun için ben de bu halkın arasında yine bir harika, 2 Evet, şaşılacak bir şey yapacağım. 2 Bilgelerin bilgeliği yok olacak, 2 Akıllının aklı duracak.››

15 Tasarılarını RABden gizlemeye uğraşanların vay haline! 2 Karanlıkta iş gören bu adamlar, 2 ‹‹Bizi kim görecek, kim tanıyacak?›› diye düşünürler.

16 Ne kadar ters düşünceler! 2 Çömlekçi balçıkla bir tutulur mu? 2 Yapı, kendini yapan için, 2 ‹‹Beni o yapmadı›› diyebilir mi? 2 Çömlek kendine biçim veren için, 2 ‹‹O bir şeyden anlamaz›› diyebilir mi?

17 Lübnan pek yakında meyve bahçesine, 2 Meyve bahçesi ormana dönmeyecek mi?

18 O gün sağırlar kitabın sözlerini işitecek, 2 Körler koyu karanlıkta görecek.

19 Düşkünlerin RABde buldukları sevinç artacak, 2 Yoksullar İsrailin Kutsalı sayesinde coşacak.

20 Çünkü acımasızlar yok olacak, alaycılar silinecek, 2 Kötülüğe fırsat kollayanların hepsi kesilip atılacak.

21 Onlar ki, insanı tek sözle davasında suçlu çıkarır, 2 Kent kapısında haksızı azarlayana tuzak kurar, 2 Yok yere haklının hakkını çiğnerler.

22 Bundan dolayı, İbrahimi kurtarmış olan RAB 2 Yakup soyuna diyor ki, 2 ‹‹Yakup soyu artık utanmayacak, 2 Yüzleri korkudan sararmayacak.

23 Elimin yapıtı olan çocuklarını 2 Aralarında gördüklerinde 2 Adımı kutsal sayacaklar; 2 Evet, Yakupun Kutsalını kutsal sayacak, 2 İsrailin Tanrısından korkacaklar.

24 Yoldan sapmış olanlar kavrayışa, 2 Yakınıp duranlar bilgiye kavuşacak.››