1 Siyonda boru çalın, 2 Kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın. Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin. 2 Çünkü RABbin günü çok yaklaştı, geliyor.

2 Zifiri karanlık bir gün olacak, 2 Bulutlu, koyu karanlık bir gün. Dağların üzerine çöken karanlık gibi 2 Kalabalık ve güçlü bir çekirge ordusu geliyor. Böylesi hiçbir zaman görülmedi, 2 Kuşaklar boyu da görülmeyecek. geçiyor.

3 Önlerini ateş kavuruyor, 2 Artları alev alev. Önlerinde Aden bahçesi gibi uzanan topraklar 2 Artlarında ıssız çöllere dönüyor. Hiçbir şey onlardan kurtulamıyor.

4 Atlara benziyorlar, 2 Savaş atları gibi koşuyorlar.

5 Savaş arabalarının, anızı yiyip bitiren alevlerin 2 Çıkardığı gürültüye benzer bir sesle, Savaşa hazırlanmış güçlü bir ordu gibi 2 Sıçraya sıçraya dağları aşıyorlar.

6 Uluslar onların karşısında dehşete düşüyor; 2 Herkesin beti benzi soluyor.

7 Yiğitler gibi saldırıyorlar, 2 Askerler gibi surları aşıyorlar. Dosdoğru ilerliyorlar, 2 Yollarından sapmadan.

8 İtişip kakışmadan, 2 Her biri kendi yolundan yürüyor. Savunma hatlarını yarıp geçiyorlar, 2 Sırayı bozmadan.

9 Kente doğru koşuşuyor, 2 Surların üzerinden aşıyorlar. Evlere tırmanıyor ve hırsız gibi 2 Pencerelerden içeri süzülüyorlar.

10 Yeryüzü önlerinde sarsılıyor, 2 Gökyüzü titriyor; Güneş ve ay kararıyor, 2 Yıldızların parıltısı görünmez oluyor.

11 RAB ordusunun başında gürlüyor. 2 Sayısızdır Onun orduları Ve buyruğuna uyan güçlüdür. 2 RABbin o büyük günü ne korkunçtur! O güne kim dayanabilir?

12 RAB diyor ki, 2 ‹‹Şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak Bütün yüreğinizle bana dönün.

13 Giysilerinizi değil, 2 Yüreklerinizi paralayın Ve Tanrınız RABbe dönün. 2 Çünkü RAB lütfeder, acır, Tez öfkelenmez, sevgisi engindir, 2 Cezalandırmaktan vazgeçer.

14 Kim bilir, belki size acır da kararından döner. 2 Ardında bereket bırakır. O zaman Ona tahıl ve şarap sunuları sunarsınız.

15 ‹‹Siyonda boru çalın, 2 Oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın.

16 Halkı toplayın, topluluğu kutsal kılın, 2 Yaşlıları bir araya getirin. Çocukları, hatta emzikte olanları toplayın. 2 Güvey odasından, gelin gerdeğinden çıkıp gelsin.

17 Kâhinler, RABbin hizmetkârları, 2 Tapınağın girişiyle sunak arasında ağlaşıp, ‹Ya RAB, halkını esirge› diye yalvarsınlar. 2 ‹Mirasın olan halkının aşağılanmasına izin verme, Uluslar onunla alay etmesin. 2 Halklar arasında neden, Onların Tanrısı nerede? densin?› ››

18 O zaman RAB halkına acıyıp ülkesini esirgeyecek.

19 Halkına şöyle yanıt verecek: 2 ‹‹Bakın, size tahıl, yeni şarap Ve zeytinyağı vereceğim, 2 Bunlara doyacaksınız. Artık ulusların sizi aşağılamasına izin vermeyeceğim.

20 Kuzeyden gelen çekirge ordusunu sizden uzaklaştıracağım, 2 Kurak ve ıssız bir ülkeye süreceğim. Önden gidenleri Lut Gölüne, 2 Arkadan gelenleri Akdenize süreceğim. Leşleri kokacak, 2 Kokuları göklere yükselecek. Çünkü korkunç şeyler yaptılar.

21 ‹‹Ey toprak, korkma, sevinçle coş! 2 Çünkü RAB büyük işler yaptı.

22 Ey kır hayvanları, korkmayın! 2 Çünkü otlaklar yeşeriyor. Ağaçlar meyvelerini yükleniyor, 2 İncir ağaçları, asmalar ürünlerini veriyor.

23 Ey Siyon halkı, 2 Tanrınız RABde sevinç bulun, coşun. İlk yağmuru size tam ölçüsüyle veriyor; 2 Daha önce olduğu gibi, İlk ve son yağmurları yağdırıyor. geçiyor. doğruluğu öğretecek olan öğretmeni veriyor››.

24 Harman yeri tahılla dolacak. 2 Şarap ve zeytinyağı tekneleri taşacak.

25 Üzerinize gönderdiğim büyük çekirge ordusunun, 2 Olgunlaşmış ve yumurtadan yeni çıkmış çekirgenin, Yavrunun ve genç çekirgenin 2 Size kaybettirdiği yılları geri vereceğim.

26 Bol bol yiyip doyacak 2 Ve sizin için harikalar yaratan Tanrınız RABbin adını öveceksiniz. 2 Halkım bir daha utandırılmayacak.

27 Bileceksiniz ki, İsrail halkının arasındayım, 2 Tanrınız RAB benim, başka biri yok. Halkım bir daha utandırılmayacak.››

28 ‹‹Ondan sonra bütün insanların üzerine 2 Ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. 2 Yaşlılarınız düşler, Gençleriniz görümler görecek.

29 O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de Ruhumu dökeceğim.

30 Göklerde ve yeryüzünde, 2 Kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim.

31 RABbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce 2 Güneş kararacak, ay kan rengine dönecek.

32 O zaman RAB'bi adıyla çağıran herkes kurtulacak. 2 RAB'bin dediği gibi, Siyon Dağı'nda ve Yeruşalim'de kurtulup 2 Sağ kalanlar arasında RAB'bin çağıracağı kimseler olacak.››