1 ‹‹O günler Yahuda ve Yeruşalim halkını 2 Sürgünden geri getirdiğimde,

2 Bütün ulusları toplayıp 2 Yehoşafatfç Vadisine indireceğim. Mirasım olan İsrail halkını 2 Uluslar arasına dağıttıkları ve ülkemi bölüştükleri için Onları orada yargılayacağım.

3 Çünkü halkım için kura çektiler, 2 Erkek çocukları fahişelere ücret olarak verdiler. İçtikleri şaraba karşılık kızları sattılar.

4 Ey Sur, Sayda ve bütün Filist halkı, 2 Bana yapmak istediğiniz nedir? Neye karşılık vermeye çalışıyorsunuz? 2 Eğer karşılık verirseniz, Karşılığını çarçabuk ödetirim size.

5 Altınımı, gümüşümü alıp 2 Değerli eşyalarımı tapınaklarınıza götürdünüz.

6 Yahuda ve Yeruşalim halkını 2 Topraklarından uzaklaştırmak için Greklere sattınız.

7 Göreceksiniz, onları, sattığınız yerde 2 Harekete geçireceğim. Onlara yaptığınızı kendi başınıza getireceğim.

8 Oğullarınızı, kızlarınızı 2 Yahuda halkına sattıracağım. Onları uzak bir ulusa, Sabalılara satacaklar.›› 2 RAB böyle diyor.

9 ‹‹Uluslar arasında şunu duyurun: 2 Savaşa hazırlanın, yiğitlerinizi harekete geçirin. Bütün savaşçılarınız toplanıp saldırıya geçsin.

10 Saban demirlerinizi 2 Çekiçle dövüp kılıç yapın, Bağcı bıçaklarınızı mızrak yapın. 2 Güçsüz olan ‹Güçlüyüm› desin.

11 Ey çevredeki uluslar, 2 Tez gelin, bir araya toplanın. Ya RAB, yiğitlerini oraya indir.

12 Uluslar harekete geçip 2 Yehoşafat Vadisinde toplansınlar. Çünkü çevredeki bütün ulusları 2 Yargılamak için orada olacağım.

13 Salın orakları, ekinler olgunlaştı. Gelin, üzümleri çiğneyin, 2 Sıkma çukuru üzümle dolu, şarap tekneleri taşıyor. Ulusların kötülükleri bu denli çoktur.››

14 Kalabalıklar, 2 Yargı vadisini dolduran nice kalabalıklar... Yargı vadisinde RABbin günü yaklaştı.

15 Güneş ve ay kararıyor, 2 Yıldızların parıltısı görünmez oluyor.

16 RAB Siyondan kükreyecek, 2 Yeruşalimden gürleyecek. Gök ve yer sarsılacak. 2 Ama RAB kendi halkı için sığınak, İsrailliler için kale olacak.

17 ‹‹O zaman bileceksiniz ki, 2 Siyonda, kutsal dağımda oturan Tanrınız RAB benim. Yeruşalim kutsal olacak; 2 Yabancılar bir daha orayı ele geçiremeyecek.

18 ‹‹O gün dağlardan 2 Tatlı şarap damlayacak; Tepelerde süt, 2 Yahuda derelerinde su akacak. RABbin Tapınağından çıkan bir pınar 2 Şittim Vadisini sulayacak.

19 ‹‹Ama Mısır viraneye, 2 Edom ıssız çöle dönecek. Çünkü Yahudalıların ülkesine saldırıp 2 Suçsuz insanların kanını döktüler.

20 Oysa Yahuda sonsuza dek yaşayacak. 2 Yeruşalim kuşaktan kuşağa sürecek.

21 Akan kanların öcünü alacağım, 2 Suçluyu cezasız bırakmayacağım.›› Masoretik metin ‹‹Akan kanları cezasız bırakacağım››. RAB Siyon'da oturur.