1 Tekoalı koyun yetiştiricilerinden Amosun sözleri. Uzziyanın Yahuda, Yehoaş oğlu Yarovamın İsrail Kralı olduğu günlerde, depremden iki yıl önce Amos İsraille ilgili görümler gördü.

2 Şöyle dedi: ‹‹RAB Siyondan kükrüyor, 2 Yeruşalimden gürlüyor. 2 Yas tutuyor çobanların otlakları, 2 Karmel Dağının dorukları kuruyor.››

3 RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Şamlıların cezasını kaldırmayacağım. 2 Çünkü günah üstüne günah işlediler, 2 Demir düvenlerle Gilat halkını dövdüler.

4 Bu yüzden Hazaelin evine ateş yağdıracağım, 2 Yakıp yok edecek Ben-Hadatın saraylarını.

5 Şamın kapı sürgüsünü kıracağım, 2 Söküp atacağım 2 Aven Vadisinde oturanı, 2 Beytedende elinde asayla dolaşanı; 2 Kîre sürgün edilecek Aram halkı.›› 2 RAB diyor.

6 RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Gazzelilerin cezasını kaldırmayacağım. 2 Çünkü günah üstüne günah işlediler, 2 Edomlulara teslim etmek için 2 Bütün halkı sürgün ettiler.

7 Bu yüzden Gazze surlarına ateş yağdıracağım, 2 Yakıp yok edecek saraylarını.

8 Söküp atacağım 2 Aşdotta oturanı, 2 Aşkelonda elinde asayla dolaşanı, 2 Elimin tersini göstereceğim Ekrona, 2 Yok olacak Filistlilerin sağ kalanları!›› 2 Egemen RAB böyle diyor.

9 RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Surluların cezasını kaldırmayacağım. 2 Çünkü günah üstüne günah işlediler, 2 Bütün halkı Edomlulara teslim edip sürdüler, 2 Dostluk antlaşmasını anımsamadılar.

10 Bu yüzden Sur Kentinin surlarına ateş yağdıracağım, 2 Yakıp yok edecek saraylarını.››

11 RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Edomluların cezasını kaldırmayacağım. 2 Çünkü günah üstüne günah işlediler, 2 Kılıçla kovaladılar kardeşlerini, 2 Acıma nedir bilmediler; 2 Hep yırtıcıydı öfkeleri, 2 Sonsuza dek sürdü gazapları.

12 Bu yüzden Temana ateş yağdıracağım, 2 Yakıp yok edecek Bosra saraylarını.››

13 RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Ammonluların cezasını kaldırmayacağım. 2 Çünkü günah üstüne günah işlediler, 2 Sınırlarını genişletmek için 2 Gilatlı gebe kadınların karınlarını yardılar.

14 Bu yüzden Rabba surlarını tutuşturacağım, 2 Savaş günü çığlıklarla, 2 Kasırga günü fırtınayla 2 Ateş yakıp yok edecek saraylarını.

15 Krallarıyla görevlileri, 2 Hepsi sürgüne gidecek.›› 2 RAB böyle diyor.