Amós 3

1 Ey İsrailliler, kulak verin RABbin size, Mısırdan çıkardığı halka söylediği şu sözlere:

2 ‹‹Yeryüzündeki bütün halklar arasından yalnız sizi tanıdım, 2 Bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım.››

3 İki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü?

4 Avı olmayan aslan ormanda kükrer mi? 2 Bir şey yakalamadıkça genç aslan ininde homurdanır mı?

5 Tuzak kurulmamışsa, 2 Yerdeki kapana kuş düşer mi? 2 İçine bir şey düşmedikçe 2 Kapan yerden fırlar mı?

6 Kentte boru çalınır da halk korkmaz mı? 2 RABbin onayı olmadan bir kentin başına felaket gelir mi?

7 Gerçek şu ki, Egemen RAB kulu peygamberlere 2 Sırrını açmadıkça bir şey yapmaz.

8 Aslan kükrer de kim korkmaz? 2 Egemen RAB söyler de kim peygamberlik etmez?

9 Aşdot ve Mısır saraylarına duyurun: 2 ‹‹Samiriye dağlarında toplanın›› deyin, 2 ‹‹Kentin ortasındaki büyük kargaşayı, 2 İçindeki baskıyı görün.››

10 RAB, ‹‹Onlar doğruluk nedir bilmiyorlar›› diyor, 2 ‹‹Saraylarına zorbalık ve çapul yığmışlar.››

11 Bu yüzden Egemen RAB diyor ki, 2 ‹‹Düşman kuşatmakta ülkenizi, 2 Saraylarınızı yağmalayacak, güçsüz kılacak sizi.››

12 RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Bir çoban aslanın ağzındaki hayvanın iki bacağını 2 Ya da kulağının parçasını nasıl kaparsa, 2 Samiriyede sedir köşelerine, 2 Divan yastıklarına 2 Kurulan İsrailliler de öyle kurtarılacak.

13 Dinleyin ve Yakup soyunu uyarın.›› 2 Egemen RAB, Her Şeye Egemen Tanrı konuşuyor:

14 ‹‹İsyanlarından ötürü 2 İsraili cezalandırdığım gün, 2 Beytelin sunaklarını da yok edeceğim. 2 Kesilip yere düşecek sunağın boynuzları.

15 Hem kışlık hem yazlık evi vuracağım, 2 Yok olacak fildişi evler, 2 Sonu gelecek büyük evlerin.›› 2 RAB böyle diyor.