Amós 5

1 Ey İsrail halkı, kulak ver, 2 Üzerine yakacağım ağıtın sözlerine:

2 ‹‹Düştü erden kız İsrail, 2 Bir daha kalkamaz, 2 Serilmiş kendi toprağına, 2 Kaldıran yok.››

3 Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Bin kişiyle savaşa çıkan kentin 2 Yüz adamı sağ kalacak, 2 Yüz kişiyle çıkanın 2 On adamı kalacak İsrail halkına.››

4 Bu yüzden RAB İsrail halkına şöyle diyor: 2 ‹‹Bana yönelin, yaşarsınız;

5 Beytele gitmeyin, 2 Gilgala girmeyin, 2 Beer-Şevaya geçmeyin, 2 Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek, 2 Beytel bir hiçfç olacak.›› anlamına gelir. ‹‹Beytaven›› aşağılamak amacıyla Beytel için kullanılırdı.

6 RABbe yönelin, yaşarsınız, 2 Yoksa Yusuf soyunda bir ateş gibi parlar, 2 Beyteli yakıp yok eder. 2 Yangını söndürecek kimse çıkmaz.

7 Ey adaleti acı pelinotuna çevirenler, 2 Doğruluğu yere çalanlar!

8 Ülker ve Oryon takımyıldızlarını yaratan, 2 Zifiri karanlığı sabaha çeviren, 2 Gündüzü geceyle karartan, 2 Deniz sularını çağırıp 2 Yeryüzüne dökenin adı RABdir.

9 Kaleyi ansızın yıkar, 2 Surlu kenti yerle bir eder.

10 Mahkemede kendilerini azarlayandan nefret ediyor, 2 Doğru konuşandan iğreniyorlar.

11 Yoksulu ezdiğiniz, 2 Ondan zorla buğday kopardığınız için 2 Yaptığınız yontma taş evlerde oturmayacak, 2 Diktiğiniz güzel bağların şarabını içmeyeceksiniz.

12 Çünkü isyanlarınızın çok, 2 Günahlarınızın sayısız olduğunu biliyorum, 2 Ey doğru kişiye baskı yapan, 2 Rüşvet alan, 2 Mahkemede mazlumun hakkını yiyenler!

13 Bu yüzden susmak düşer akıllı insana 2 Böyle bir zamanda, 2 Çünkü zaman kötüdür.

14 Kötülüğe değil, 2 İyiliğe yönelin ki yaşayasınız; 2 Böylece dediğiniz gibi, 2 RAB, Her Şeye Egemen Tanrı sizinle olur.

15 Kötülükten nefret edin, 2 İyiliği sevin, 2 Mahkemede adaleti koruyun. 2 Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, 2 Yusufun soyundan sağ kalanlara lütfeder.

16 Bu yüzden RAB, 2 Her Şeye Egemen Tanrı Rab şöyle diyor: 2 ‹‹Bütün meydanlarda çığlık kopacak, 2 Sokaklarda inim inim inleyecekler; 2 Irgatları yas tutmaya, 2 Ağıtçıları feryat etmeye çağıracaklar.

17 Bütün bağlarda çığlık kopacak, 2 Çünkü ben aranızdan geçeceğim.›› 2 RAB böyle diyor.

18 Vay başına, RABbin gününü özlemle bekleyenlerin! 2 Niçin özlüyorsunuz RABbin gününü? 2 O gün aydınlık değil, karanlık olacak.

19 Nasıl ki, biri aslanın önünden kaçar da karşısına ayı çıkar, 2 Evine döner, elini duvara dayar da elini yılan sokar.

20 RABbin günü aydınlık değil, karanlık olmayacak mı? 2 Hem de zifiri karanlık, 2 Bir parıltı bile yok.

21 RAB şöyle diyor: 2 ‹‹İğreniyor, tiksiniyorum bayramlarınızdan, 2 Hoşlanmıyorum dinsel toplantılarınızdan,

22 Yakmalık ve tahıl sunularınızı 2 Bana sunsanız bile kabul etmeyeceğim, 2 Besili hayvanlarınızdan sunacağınız 2 Esenlik sunularına dönüp bakmayacağım.

23 Uzak tutun benden ezgilerinizin gürültüsünü, 2 Çenklerinizin sesini dinlemeyeceğim.

24 Bunun yerine adalet su gibi, 2 Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın.

25 ‹‹Ey İsrail halkı, çölde kırk yıl boyunca 2 Bana mı kurbanlar, sunular sundunuz?

26 Gerçekte kralınız Sakkutu, putunuz Kayvanı, 2 Kendiniz için yaptığınız ilahın yıldızını taşıdınız. ‹‹Gerçekte kralınızın çadırını, putlarınızın kaidesini››. Sakkut ve Kayvan İsrailde tapılan ilahlardı. Asur ilahları olduğu sanılıyor.

27 Bu yüzden sizi Şam'ın ötesine süreceğim.›› 2 RAB böyle diyor, O'nun adı Her Şeye Egemen Tanrı'dır.