Amós 9

1 Rabbi gördüm, 2 Sunağın yanında duruyordu. 2 ‹‹Sütun başlıklarına vur, 2 Eşikler sarsılsın›› dedi, 2 ‹‹Başlıkları insanların başında parala. 2 Sağ kalanları kılıçtan geçireceğim. 2 Kaçan, kurtulan olmayacak,

2 Ölüler diyarını delip girseler, 2 Elimi uzatıp onları çıkaracağım. 2 Göklere çıksalar, 2 Onları oradan indireceğim.

3 Karmel Dağının doruklarına gizlenseler, 2 Artlarına düşüp onları yakalayacağım. 2 Gözümün önünden uzağa, denizin dibine girseler, 2 Orada yılana buyruk vereceğim, 2 Onları sokacak.

4 Düşmanlarınca sürgün edilseler, 2 Orada kılıca buyruk vereceğim, 2 Onları biçecek. 2 Gözümü üzerlerinden ayırmayacağım, 2 Ama iyilik için değil, kötülük için.››

5 Rab, Her Şeye Egemen RAB 2 Yere dokununca yer erir, 2 Üzerinde yaşayan herkes yasa bürünür, 2 Bütün yeryüzü Nil gibi kabarır, 2 Mısırın ırmağı gibi yine alçalır.

6 Yukarı odalarını gökyüzünde yapan, 2 Kubbesini yeryüzünde kuran, 2 Denizin sularını çağırıp yeryüzüne döken Odur; 2 Onun adı RABdir.

7 ‹‹Ey İsrailliler, 2 Benim için Kûşlulardan ne farkınız var?›› 2 Diyor RAB. 2 ‹‹İsraillileri Mısırdan, 2 Filistlileri Kaftordan, 2 Aramlıları Kîrden çıkaran ben değil miyim?

8 ‹‹İşte, Egemen RABbin gözleri 2 Bu günahlı krallığın üzerindedir. 2 Onu yeryüzünden söküp atacağım, 2 Ancak Yakup soyunu büsbütün yok etmeyeceğim›› 2 Diyor RAB.

9 ‹‹İşte buyruk vereceğim, 2 Bütün uluslar arasından 2 İsraili kalburla eler gibi eleyeceğim, 2 Bir çakıl bile yere düşmeyecek.

10 Halkımın arasındaki bütün günahlılar, 2 ‹Kötülük bizi bulmaz, bize erişmez› diyenler 2 Kılıçtan geçirilecek.››

11 ‹‹O gün Davutun yıkık çardağını yeniden kuracağım, 2 Gediklerini kapayacak, 2 Yıkık yerlerini onaracağım, 2 Onu eskisi gibi yapacağım,

12 Öyle ki, Edomluların sağ kalanlarını, 2 Bana ait olan bütün ulusları sahiplensinler.›› 2 Bunu yapacak olan RAB böyle diyor.

13 ‹‹İşte, günler geliyor›› diyor RAB, 2 ‹‹Çift süren orakçıya, 2 Üzüm basan ekin ekene erişecek, 2 Dağlardan tatlı şarap damlayacak, 2 Bütün tepelerden akacak.

14 Sürgün halkım İsraili geri getireceğim, 2 Yıkık kentleri onarıp orada yaşayacaklar, 2 Bağlar dikip şarabını içecekler, 2 Bahçeler yapıp meyvesini yiyecekler.

15 Onları topraklarına dikeceğim, 2 Bir daha sökülmeyecekler 2 Kendilerine verdiğim topraktan.›› 2 Tanrınız RAB böyle diyor.