Isaías 31

1 Vay haline yardım bulmak için Mısıra inenlerin! 2 Atlara, çok sayıdaki savaş arabalarına, 2 Kalabalık atlılara güveniyorlar, 2 Ama İsrailin Kutsalına güvenmiyor, 2 RABbe yönelmiyorlar.

2 Oysa bilge olan RABdir. 2 Felaket getirebilir ve sözünü geri almaz. 2 Kötülük yapan soya, 2 Suç işleyenlerin yardımına karşı çıkar.

3 Mısırlılar Tanrı değil, insandır, 2 Atları da ruh değil, et ve kemiktir. 2 RABbin eli kalkınca yardım eden tökezler, 2 Yardım gören düşer, hep birlikte yok olurlar.

4 Çünkü RAB bana dedi ki, 2 ‹‹Avının başında homurdanan aslan 2 Bir araya çağrılan çobanlar topluluğunun 2 Bağırıp çağırmasından yılmadığı, gürültüsüne aldırmadığı gibi, 2 Her Şeye Egemen RAB de 2 Siyon Dağının doruğuna inip savaşacak.

5 Her Şeye Egemen RAB 2 Kanat açmış kuşlar gibi koruyacak Yeruşalimi. 2 Koruyup özgür kılacak, esirgeyip kurtaracak onu.››

6 Ey İsrailoğulları, 2 Bunca vefasızlık ettiğiniz RABbe dönün.

7 Çünkü hepiniz günahkâr ellerinizle yaptığınız 2 Altın ve gümüş putları o gün reddedip atacaksınız.

8 Asur kılıca yenik düşecek, 2 Ama insan kılıcına değil. 2 Halkı kılıçtan geçirilecek, 2 Ama bu insan kılıcı olmayacak. 2 Kimileri kaçıp kurtulacak, 2 Gençleri de angaryaya koşulacak.

9 Asur Kralı dehşet içinde kaçacak, 2 Önderleri sancağı görünce dehşete kapılacak. 2 Siyon'da ateşi, 2 Yeruşalim'de ocağı bulunan RAB söylüyor bunları.