Jeremias 49

1 RAB Ammonlulara ilişkin şöyle diyor: ‹‹İsrailin çocukları yok mu? 2 Yok mu mirasçısı? 2 Öyleyse neden ilah Molek Gadı mülk edindi? 2 Neden onun halkı Gad kentlerinde oturuyor?

2 İşte bu nedenle›› diyor RAB, 2 ‹‹Ammonluların Rabba Kentine karşı 2 Savaş narasını işittireceğim günler geliyor. 2 Rabba ıssız bir höyük olacak, 2 Köyleri ateşe verilecek. 2 Böylece İsrail, kendisini mülk edinenleri 2 Mülk edinecek›› diyor RAB.

3 ‹‹Haykır, ey Heşbon! 2 Ay Kenti yıkıldı! 2 Feryat edin, ey Rabba kızları! 2 Çul sarınıp yas tutun. 2 Duvarların arasında oraya buraya koşuşun. 2 Çünkü Molek kâhinleri ve görevlileriyle birlikte 2 Sürgüne gönderilecek.

4 Verimli vadilerinle ne kadar övünüyorsun, 2 Ey dönek kız! 2 Servetine güvenerek, 2 ‹Bana kim saldırabilir?› diyorsun.

5 Bütün çevrenden 2 Dehşet saçacağım üzerine›› 2 Diyor Her Şeye Egemen Egemen RAB. 2 ‹‹Her biriniz apar topar sürülecek, 2 Kaçkınları toplayan olmayacak.

6 Ama sonra Ammonluları 2 Eski gönencine kavuşturacağım›› diyor RAB.

7 Her Şeye Egemen RAB Edoma ilişkin şöyle diyor: ‹‹Teman Kentinde bilgelik kalmadı mı artık? 2 Akıllı kişilerde öğüt tükendi mi? 2 Bilgelikleri yozlaştı mı?

8 Kaçın, geri dönün, derinliklere sığının, 2 Ey Dedanda yaşayanlar! 2 Çünkü Esavı cezalandırdığımda 2 Başına felaket getireceğim.

9 Üzüm toplayanlar bağına girseydi, 2 Birkaç salkım bırakmazlar mıydı? 2 Gece hırsızlar gelselerdi, 2 Yalnızca gereksindiklerini çalmazlar mıydı?

10 Oysa ben Esavı çırılçıplak soyacak, 2 Gizli yerlerini açığa çıkaracağım, 2 Gizlenemeyecek. 2 Çocukları, akrabaları, komşuları 2 Yıkıma uğrayacak. 2 Kendisi de yok olacak!

11 Öksüz çocuklarını bırak, 2 Ben yaşatırım onları. 2 Dul kadınların da bana güvensinler.››

12 RAB diyor ki, 2 ‹‹Hak etmeyenler bile kâseyi içmek zorundayken, 2 Sen mi cezasız kalacaksın? 2 Hayır, cezasız kalmayacaksın, 2 Kesinlikle içeceksin kâseyi.

13 Adım üzerine ant içerim ki›› diyor RAB, 2 ‹‹Bosra dehşet konusu olacak, yerilecek, 2 Viraneye dönecek, aşağılanacak. 2 Bütün kentleri sonsuza dek yıkık kalacak.››

14 RABden bir haber aldım: 2 Uluslara gönderdiği haberci, 2 ‹‹Edoma saldırmak için toplanın, 2 Savaşa hazırlanın!›› diyor.

15 ‹‹Bak, seni uluslar arasında küçük düşüreceğim, 2 İnsanlar seni hor görecek.

16 Saçtığın dehşet ve yüreğindeki gurur 2 Seni aldattı. 2 Sen ki, kaya kovuklarında yaşıyor, 2 Tepenin doruğunu elinde tutuyorsun. 2 Yuvanı kartal gibi yükseklerde kursan da, 2 Oradan indireceğim seni›› diyor RAB. Edomun başkentinin adıydı.

17 ‹‹Edom dehşet konusu olacak, 2 Oradan geçen herkes şaşkın şaşkın bakıp 2 Başına gelen belalardan ötürü 2 Onunla alay edecek.

18 Sodomla Gomorayı ve çevredeki köyleri 2 Nasıl yerle bir ettimse›› diyor RAB, 2 ‹‹Orada da kimse oturmayacak, 2 İnsan oraya yerleşmeyecek.

19 ‹‹Şeria çalılıklarından 2 Sulak otlağa çıkan aslan gibi 2 Edomu bir anda yurdundan kovacağım. 2 Seçeceğim kişiyi ona yönetici atayacağım. 2 Var mı benim gibisi? 2 Var mı bana dava açacak biri, 2 Bana karşı duracak çoban?››

20 Bu yüzden RABbin Edoma karşı ne tasarladığını, 2 Temanda yaşayanlara karşı ne amaçladığını işitin: 2 ‹‹Sürünün küçükleri bile sürülecek, 2 Halkı yüzünden Edom otlakları çöle dönüştürülecek.

21 Yıkılışlarının gürültüsünden yeryüzü titreyecek, 2 Çığlıkları Kızıldenize dek duyulacak.

22 Düşman kartal gibi üzerlerine çullanacak, 2 Kanatlarını Bosraya karşı açacak. 2 O gün Edomlu askerlerin yüreği, 2 Doğum sancısı çeken kadının yüreği gibi olacak.››

23 Şama ilişkin: ‹‹Hama ve Arpat utanacak, 2 Çünkü kötü haber işittiler. 2 Korkudan eridiler, 2 Sessiz duramayan deniz gibi 2 Kaygıyla sarsıldılar.

24 ‹‹Şam güçsüz düştü, 2 Kaçmak için döndü; 2 Telaşa kapıldı, 2 Doğuran kadın gibi 2 Sancı ve acılar sardı onu.

25 Nasıl oldu da sevinç bulduğum ünlü kent 2 Terk edilmedi?

26 Bu yüzden gençleri meydanlarda düşecek, 2 Bütün savaşçıları susturulacak o gün›› 2 Diyor Her Şeye Egemen RAB.

27 ‹‹Şam surlarını ateşe vereceğim, 2 Yakıp yok edecek Ben-Hadatın saraylarını.››

28 Babil Kralı Nebukadnessarın bozguna uğrattığı Kedar ve Hasor krallıklarına ilişkin RAB şöyle diyor: ‹‹Kalkın, Kedara saldırın, 2 Doğu halkını yok edin.

29 Çadırlarıyla sürüleri alınacak, 2 Çadır perdeleri, 2 Eşyalarıyla develeri alınıp götürülecek. 2 İnsanlar, ‹Her yer dehşet içinde!› diye bağıracaklar onlara.

30 Kaçın, uzaklaşın! 2 Derinliklere sığının, 2 Ey Hasorda oturanlar!›› diyor RAB. 2 ‹‹Çünkü Babil Kralı Nebukadnessar 2 Size düzen kurdu; 2 Sizin için bir tasarısı var.

31 Kalkın, tasasız ve güvenlik içinde 2 Yaşayan ulusa saldırın›› diyor RAB. 2 ‹‹Onun kent kapıları, sürgüleri yok, 2 Halkı tek başına yaşıyor.

32 Develeri yağma edilecek, 2 Sayısız sürüleri çapul malı olacak. 2 Zülüflerini kesenleri 2 Dört yana dağıtacağım, 2 Her yandan felaket getireceğim başlarına›› diyor RAB.

33 ‹‹Çakalların uğrağı Hasor, 2 Sonsuza dek viran kalacak, 2 Orada kimse oturmayacak, 2 İnsan oraya yerleşmeyecek.››

34 Yahuda Kralı Sidkiyanın krallığının başlangıcında RABbin Peygamber Yeremyaya bildirdiği Elama ilişkin söz şudur:

35 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, 2 ‹‹Bakın, Elamın yayını, 2 Asıl gücünü kıracağım.

36 Üzerine göğün dört ucundan 2 Dört rüzgarı gönderecek, 2 Halkını bu rüzgarlara dağıtacağım. 2 Elam sürgünlerinin gitmediği 2 Bir ulus kalmayacak.

37 Düşmanlarının önünde, 2 Can düşmanlarının önünde 2 Elamı darmadağın edeceğim. 2 Başlarına felaket gönderecek, 2 Şiddetli öfkemi yağdıracağım›› diyor RAB, 2 ‹‹Onları büsbütün yok edene dek 2 Peşlerine kılıcı salacağım.

38 Elamda tahtımı kuracak, 2 Elam Kralıyla önderlerini 2 Yok edeceğim›› diyor RAB.

39 ‹‹Ama son günlerde 2 Elam'ı eski gönencine kavuşturacağım›› diyor RAB.