Jeremias 47

1 Firavun Gazzeye saldırmadan önce RABbin Peygamber Yeremyaya bildirdiği Filistlilere ilişkin söz şudur:

2 RAB diyor ki, 2 ‹‹Bakın sular kuzeyden nasıl yükseliyor! 2 Taşkın bir ırmak olacak, 2 Ülkeyi ve içindeki her şeyi, 2 Kentleri ve içinde yaşayanları kaplayacak. 2 İnsanlar yakaracak, 2 Ülkede yaşayan herkes feryat edecek.

3 Dörtnala koşan aygırların 2 Toynak seslerinden, 2 Savaş arabalarının takırtısından, 2 Tekerleklerin gürültüsünden 2 Babalar dönüp çocuklarına bakmayacak; 2 Ellerinde derman kalmayacak.

4 Çünkü Filistlilerin yok edileceği gün geliyor. 2 Sur ve Saydaya yardım edebilecek 2 Sağ kalan herkes kesilip yok edilecek. 2 RAB Kaftor kıyısından gelen Filistlilerin 2 Sağ kalanlarını yok edecek.

5 Gazze yastan saçını yolacak, 2 Aşkelon susturulacak. 2 Ey ovada sağ kalanlar, 2 Ne zamana dek bedenlerinizi yaralayacaksınız?

6 Ah, RABbin kılıcı! 2 Yatışmana daha ne kadar zaman var? 2 Dön kınına! Dur ve sessiz ol!

7 Ama RAB ona buyruk vermişken, 2 Aşkelon'a, deniz kıyısına 2 Saldırmak üzere görevlendirmişken 2 Kılıç nasıl yatışabilir?››