Jeremias 50

1 RABbin Babil ve Kildan ülkesine ilişkin Peygamber Yeremya aracılığıyla bildirdiği söz şudur:

2 ‹‹Uluslara duyurun, haberi bildirin! 2 Sancak dikip duyurun, hiçbir şey gizlemeyin! 2 ‹Babil ele geçirilecek› deyin, 2 ‹İlahı Bel utandırılacak, 2 İlahı Marduk paramparça olacak. 2 Putları utandırılacak, 2 İlahları paramparça olacak.›

3 Çünkü kuzeyden gelen bir ulus ona saldıracak, 2 Ülkesini viran edecek. 2 Orada kimse yaşamayacak, 2 İnsan da hayvan da kaçıp gidecek.

4 O günlerde, o zamanda›› diyor RAB, 2 ‹‹İsrail halkıyla Yahuda halkı birlikte gelecek; 2 Tanrıları RABbi aramak için 2 Ağlaya ağlaya gelecekler.

5 Yüzleri Siyona dönük, 2 Oraya giden yolu soracak, 2 Kalıcı, unutulmaz bir antlaşmayla 2 RABbe bağlanmak için gelecekler.

6 ‹‹Halkım yitik koyunlardır, 2 Çobanları onları baştan çıkardı. 2 Dağlarda başıboş dolandırdılar onları, 2 Dağ, tepe avare dolaştılar, 2 Kendi ağıllarını unuttular.

7 Kim bulduysa yedi onları. 2 Düşmanları, ‹Biz suçlu değiliz› dediler, 2 ‹Çünkü onlar gerçek otlakları olan RABbe, 2 Atalarının umudu RABbe karşı günah işlediler.›

8 ‹‹Babilden kaçıp kurtulun! 2 Kildan ülkesini terk edin, 2 Sürüye yön veren teke gibi olun!

9 Çünkü birbiriyle anlaşmış büyük ulusları 2 Kuzeydeki topraklardan kışkırtıp 2 Babilin karşısına çıkaracağım. 2 Babille savaşmak üzere karşısına dizilecek, 2 Onu kuzeyden ele geçirecekler. 2 Okları usta savaşçı oku gibidir, 2 Hiçbiri boş dönmeyecek.

10 Kildan ülkesi yağmaya uğrayacak, 2 Onu yağmalayanlar mala doyacak›› diyor RAB.

11 ‹‹Ey mirasımı yağmalayan sizler! 2 Madem sevinip coşuyorsunuz, 2 Harman döven düve gibi sıçrıyor, 2 Aygır gibi kişniyorsunuz;

12 Anneniz büyük utanca boğulacak, 2 Sizi doğuranın yüzü kızaracak. 2 Ulusların en önemsizi, 2 Kurak, bozkır, çöl olacak.

13 RABbin öfkesi yüzünden kimse yaşamayacak orada, 2 Büsbütün ıssız kalacak. 2 Her geçen, Babilin aldığı yaraları görünce şaşacak, 2 Hayrete düşecek.

14 Babilin çevresinde savaşmak üzere dizilin, 2 Ey bütün yay çekenler! 2 Oklarla saldırın ona, oklarınızı esirgemeyin! 2 Çünkü o RABbe karşı günah işledi.

15 Her yandan ona karşı savaş narası yükseltin! 2 Teslim oldu, kuleleri düştü, 2 Surları yerle bir oldu. 2 Çünkü RABbin öcüdür bu. 2 Ondan öç alın. 2 Yaptığının aynısını yapın ona.

16 Ekin ekeni biçim vakti orakçıyla birlikte 2 Babilden atın. 2 Zorbanın kılıcı yüzünden 2 Herkes halkına dönsün, 2 Ülkesine kaçsın.››

17 ‹‹İsrail aslanların kovaladığı 2 Dağılmış bir sürüdür. 2 Önce Asur Kralı yedi onu. 2 Sonra Babil Kralı Nebukadnessar kemiklerini ezdi.››

18 Bu yüzden İsrailin Tanrısı, 2 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, 2 ‹‹Asur Kralını nasıl cezalandırdıysam, 2 Babil Kralıyla ülkesini de öyle cezalandıracağım.

19 İsraili yeniden otlağına kavuşturacağım, 2 Karmelde, Başanda otlayacak; 2 Efrayim ve Gilat dağlık bölgelerinde 2 İstediği kadar yiyip doyacak.

20 O günlerde, o zamanda›› diyor RAB, 2 ‹‹İsrailin suçu araştırılacak 2 Ama bulunamayacak; 2 Yahudanın günahları da araştırılacak 2 Ama bulunamayacak. 2 Çünkü sağ bıraktıklarımı bağışlayacağım.››

21 ‹‹Meratayimfş ülkesine, 2 Pekotta yaşayanlara saldır. 2 Onları öldür, tümüyle yok et›› diyor RAB, 2 ‹‹Sana ne buyurduysam hepsini yap. gelir.

22 Ülkede savaş, büyük yıkım 2 Gürültüsü duyuluyor.

23 Dünyanın balyozu 2 Nasıl da kırılıp paramparça oldu! 2 Babil uluslar arasında nasıl dehşet oldu!

24 Senin için tuzak kurdum, ey Babil, 2 Bilmeden tuzağıma düştün. 2 Bulunup yakalandın, 2 Çünkü RABbe karşı çıktın.

25 RAB silahhanesini açtı, 2 Öfkesinin silahlarını çıkardı. 2 Her Şeye Egemen Egemen RABbin 2 Kildan ülkesinde yapacağı iş var.

26 Uzaktan ona saldırın. 2 Ambarlarını açın, 2 Mallarını tahıl gibi küme küme yığın. 2 Tamamen yok edin onu, 2 Geriye hiçbir şey kalmasın.

27 Genç boğalarını öldürün, 2 Kesime gitsinler! 2 Vay başlarına! 2 Çünkü onların günü, 2 Cezalandırılma zamanı geldi.

28 Dinleyin! Tanrımız RABbin öç aldığını, 2 Tapınağının öcünü aldığını 2 Babilden kaçıp kurtulanlar 2 Siyonda duyuruyorlar.

29 ‹‹Okçuları, yay gerenlerin hepsini çağırın Babile karşı, 2 Çevresini kuşatın, kaçıp kurtulan olmasın. 2 Yaptıklarına göre karşılık verin ona, 2 Yaptıklarının aynısını yapın. 2 Çünkü RABbe, İsrailin Kutsalına 2 Küstahlık etti.

30 Bu yüzden gençleri meydanlarda düşecek, 2 Bütün savaşçıları susturulacak o gün›› diyor RAB.

31 ‹‹İşte, sana karşıyım, ey küstah!›› 2 Diyor Her Şeye Egemen Egemen RAB. 2 ‹‹Çünkü senin günün, 2 Seni cezalandıracağım zaman geldi.

32 Küstah tökezleyip düşecek, 2 Onu kaldıran olmayacak. 2 Kentlerini ateşe vereceğim, 2 Bütün çevresini yakıp yok edecek.››

33 Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: 2 ‹‹İsrail halkı da Yahuda halkı da 2 Eziyet çekiyor. 2 Onları tutsak edenler sıkı tutmuş, 2 Salıvermek istemiyorlar.

34 Ama onların Kurtarıcısı güçlüdür, 2 Onun adı Her Şeye Egemen RABdir. 2 Onların ülkesine huzur, 2 Babilde yaşayanlaraysa kargaşalık getirmek için 2 Davalarını hararetle savunacak.

35 ‹‹Kildanilere karşı kılıç!›› diyor RAB, 2 ‹‹Babilde yaşayanlara, Babil önderlerine, 2 Bilgelerine karşı kılıç!

36 Sahte peygamberlere karşı kılıç! 2 Aptallıkları ortaya çıkacak. 2 Yiğitlerine karşı kılıç! 2 Şaşkına dönecek onlar.

37 Atlarına, savaş arabalarına 2 Aralarındaki yabancılara karşı kılıç! 2 Hepsi kadın gibi ürkek olacak. 2 Hazinelerine karşı kılıç! 2 Yağma edilecek onlar.

38 Sularına kuraklık! 2 Kuruyacak sular. 2 Çünkü Babil putlar ülkesidir, 2 Korkunç putlar yüzünden halkı çıldırmış.

39 ‹‹Bu yüzden yabanıl hayvanlar, çakallar, 2 Baykuşlar yaşayacak orada, 2 Artık insan yaşamayacak, 2 Kuşaklar boyu kimse oturmayacak.

40 Sodomla Gomorayı ve çevredeki köyleri 2 Nasıl yerle bir ettimse›› diyor RAB, 2 ‹‹Orada da kimse oturmayacak, 2 İnsan oraya yerleşmeyecek.

41 İşte kuzeyden bir ordu geliyor. 2 Dünyanın uçlarından 2 Büyük bir ulus 2 Ve birçok kral harekete geçiyor.

42 Yay, pala kuşanmışlar, 2 Gaddar ve acımasızlar. 2 Atlara binmiş gelirken, 2 Kükreyen denizi andırıyor sesleri. 2 Savaşa hazır savaşçılar 2 Karşına dizilecekler, ey Babil kızı!

43 Babil Kralı onların haberini aldı, 2 Ellerinde derman kalmadı. 2 Doğuran kadın gibi 2 Üzüntü, sancı sardı onu.

44 Şeria çalılıklarından 2 Sulak otlağa çıkan aslan gibi 2 Kildanileri bir anda yurdundan kovacağım. 2 Seçeceğim kişiyi oraya yönetici atayacağım. 2 Var mı benim gibisi? 2 Var mı bana dava açacak biri, 2 Bana karşı duracak çoban?››

45 Bu yüzden RABbin Babile karşı ne tasarladığını, 2 Kildan ülkesine karşı ne amaçladığını işitin: 2 ‹‹Sürünün küçükleri bile sürülecek, 2 Halkı yüzünden otlakları çöle dönüştürülecek.

46 ‹Babil düştü› sesiyle yeryüzü titreyecek, 2 Çığlığı uluslar arasında duyulacak.››