Jeremias 10

1 RABbin sana ne söylediğini dinle, ey İsrail halkı!

2 RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Ulusların yolunu öğrenmeyin, 2 Gök belirtilerinden yılmayın; 2 Bu belirtilerden uluslar yılsa bile.

3 Ulusların töreleri yararsızdır. 2 Ormandan ağaç keserler, 2 Usta keskisiyle ona biçim verir.

4 Altınla, gümüşle süsler, 2 Çekiçle, çivilerle sağlamlaştırırlar; 2 Yerinden kımıldamasın diye.

5 Salatalık bostanındaki korkuluk gibidir putları, 2 Konuşamazlar; 2 Onları taşımak gerek, çünkü yürüyemezler. 2 Onlardan korkmayın, zarar veremezler; 2 İyilik de edemezler.››

6 Senin gibisi yok, ya RAB, 2 Sen büyüksün, 2 Adın da büyüktür gücün sayesinde.

7 Senden kim korkmaz, 2 Ey ulusların kralı? 2 Bu sana yakışır. 2 Ulusların bilgeleri arasında, 2 Bütün ülkelerinde 2 Senin gibisi yok.

8 Hepsi budala ve akılsız. 2 Yararsız putlardan ne öğrenilebilir ki? 2 Ağaçtan yapılmış onlar!

9 Tarşişten dövme gümüş, 2 Ufazdan altın getirilir. 2 Ustayla kuyumcunun yaptığı nesnenin üzerine 2 Lacivert, mor giydirilir, 2 Hepsi usta işidir.

10 Ama gerçek Tanrı RABdir. 2 O yaşayan Tanrıdır, 2 Sonsuza dek kral Odur. 2 O öfkelenince yeryüzü titrer, 2 Uluslar dayanamaz gazabına.

11 ‹‹Onlara şunu diyeceksin, 2 ‹Yeri, göğü yaratmayan bu ilahlar, 2 Yerden de göğün altından da yok olacaklar.› ››

12 Gücüyle yeryüzünü yaratan, 2 Bilgeliğiyle dünyayı kuran, 2 Aklıyla gökleri yayan RABdir.

13 O gürleyince gökteki sular çağıldar, 2 Yeryüzünün dört bucağından bulutlar yükseltir, 2 Yağmur için şimşek çaktırır, 2 Ambarlarından rüzgar estirir.

14 Hepsi budala, bilgisiz, 2 Her kuyumcu yaptığı puttan utanacak. 2 O putlar yapmacıktır, 2 Soluk yoktur onlarda.

15 Yararsız, alay edilesi nesnelerdir, 2 Cezalandırılınca yok olacaklar.

16 Yakupun Payı onlara benzemez. 2 Her şeye biçim veren Odur, 2 Onun mirasıdır İsrail oymağı, 2 Her Şeye Egemen RABdir adı.

17 Kuşatma altında olan sizler, 2 Eşyalarınızı toplayın yerden.

18 RAB diyor ki, 2 ‹‹İşte bu kez bu ülkede yaşayanları 2 Fırlatıp atacağım; 2 Ele geçirilmeleri için 2 Onları sıkıştıracağım.››

19 Yaramdan ötürü vay başıma gelen! 2 Derdim iyileşmez! 2 Ama, ‹Dert benim derdim, 2 Dayanmalıyım› dedim.

20 Çadırım yıkıldı, ipleri koptu. 2 Çocuklarım benden ayrıldı, 2 Yok artık onlar. 2 Çadırımı kuracak, 2 Perdelerimi takacak kimse kalmadı.

21 Çobanlar budala, 2 RABbe danışmıyorlar. 2 Bu yüzden işleri yolunda gitmiyor, 2 Bütün sürüleri dağıldı.

22 Dinle! Haber geliyor! 2 Kuzey ülkesinden büyük patırtı geliyor! 2 Yahuda kentlerini viraneye çevirecek, 2 Çakallara barınak edecek.

23 İnsanın yaşamının kendi elinde olmadığını, 2 Adımlarına yön vermenin ona düşmediğini 2 Biliyorum, ya RAB.

24 Beni öfkenle değil, 2 Yalnız adaletinle yola getir, ya RAB, 2 Yoksa beni hiçe indirirsin.

25 Öfkeni seni tanımayan ulusların, 2 Adını anmayan toplulukların üzerine dök. 2 Çünkü onlar Yakup soyunu yiyip bitirdiler, 2 Onu tümüyle yok ettiler, 2 Yurdunu viraneye çevirdiler.