Jeremias 30

1 RAB Yeremyaya şöyle seslendi:

2 ‹‹İsrailin Tanrısı RAB diyor ki, ‹Sana bildirdiğim bütün sözleri bir kitaba yaz.

3 İşte halkım İsraili ve Yahudayı eski gönençlerine kavuşturacağım günler yaklaşıyor› diyor RAB, ‹Onları atalarına verdiğim topraklara geri getireceğim, orayı yurt edinecekler› diyor RAB.››

4 İsrail ve Yahuda için RABbin bildirdiği sözler şunlardır:

5 ‹‹RAB diyor ki, 2 ‹Korku sesi duyduk, 2 Esenlik değil, dehşet sesi.

6 Sorun da görün: 2 Erkek, çocuk doğurur mu? 2 Öyleyse neden doğuran kadın gibi 2 Her erkeğin ellerini belinde görüyorum? 2 Neden her yüz solmuş?

7 Ah, ne korkunç gün! 2 Onun gibisi olmayacak. 2 Yakup soyu için sıkıntı dönemi olacak, 2 Yine de sıkıntıdan kurtulacak.

8 ‹‹ ‹O gün› diyor Her Şeye Egemen RAB, 2 ‹Boyunlarındaki boyunduruğu kıracak, 2 Bağlarını koparacağım. 2 Bundan böyle yabancılar onları 2 Kendilerine köle etmeyecekler.

9 Onun yerine Tanrıları RABbe 2 Ve başlarına atayacağım kralları Davuta 2 Kulluk edecekler.

10 ‹‹ ‹Korkma, ey kulum Yakup, 2 Yılma, ey İsrail› diyor RAB. 2 ‹Çünkü seni uzak yerlerden, 2 Soyunu sürgün edildiği ülkeden kurtaracağım. 2 Yakup yine huzur ve güvenlik içinde olacak, 2 Kimse onu korkutmayacak.

11 Çünkü ben seninleyim, 2 Seni kurtaracağım› diyor RAB. 2 ‹Seni aralarına dağıttığım bütün ulusları 2 Tümüyle yok etsem de, 2 Seni büsbütün yok etmeyecek, 2 Adaletle yola getirecek, 2 Hiç cezasız bırakmayacağım.›

12 ‹‹RAB diyor ki, 2 ‹Senin yaran şifa bulmaz, 2 Beren iyileşmez.

13 Davanı görecek kimse yok, 2 Yaran umarsız, şifa bulmaz.

14 Bütün oynaşların unuttu seni, 2 Arayıp sormuyorlar. 2 Seni düşman vururcasına vurdum, 2 Acımasızca cezalandırdım. 2 Çünkü suçun çok, 2 Günahların sayısız.

15 Neden haykırıyorsun yarandan ötürü? 2 Yaran şifa bulmaz. 2 Suçlarının çokluğu ve sayısız günahın yüzünden 2 Getirdim bunları başına.

16 Ama seni yiyenlerin hepsi yem olacak, 2 Bütün düşmanların sürgüne gidecek. 2 Seni soyanlar soyulacak, 2 Yağmalayanlar yağmalanacak.

17 Ama ben seni sağlığına kavuşturacak, 2 Yaralarını iyileştireceğim› diyor RAB, 2 ‹Çünkü Siyon itilmiş, 2 Onu arayan soran yok diyorlar.›

18 ‹‹RAB diyor ki, 2 ‹Yakupun çadırlarını eski gönencine kavuşturacağım, 2 Konutlarına acıyacağım. 2 Yeruşalim höyük üzerinde yeniden kurulacak, 2 Saray kendi yerinde duracak.

19 Oralardan şükran ve sevinç sesleri duyulacak. 2 Sayılarını çoğaltacağım, azalmayacaklar, 2 Onları onurlandıracağım, küçümsenmeyecekler.

20 Çocukları eskisi gibi olacak, 2 Toplulukları önümde sağlam duracak; 2 Onlara baskı yapanların hepsini cezalandıracağım.

21 Önderleri kendilerinden biri olacak, 2 Yöneticileri kendi aralarından çıkacak. 2 Onu kendime yaklaştıracağım, 2 Bana yaklaşacak. 2 Kim canı pahasına yaklaşabilir bana?› diyor RAB.

22 ‹‹ ‹Böylece siz benim halkım olacaksınız, 2 Ben de sizin Tanrınız olacağım.›

23 İşte RABbin fırtınası öfkeyle kopacak, 2 Şiddetli kasırgası kötülerin başında patlayacak.

24 Aklının tasarladığını tümüyle yapana dek, 2 RAB'bin kızgın öfkesi dinmeyecek. 2 Son günlerde bunu anlayacaksınız.››