1 Ey bütün dünya, RABbe sevinç çığlıkları yükseltin!

2 Ona neşeyle kulluk edin, 2 Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!

3 Bilin ki RAB Tanrıdır. 2 Bizi yaratan Odur, biz de Onunuz, 2 Onun halkı, otlağının koyunlarıyız.

4 Kapılarına şükranla, 2 Avlularına övgüyle girin! 2 Şükredin Ona, adına övgüler sunun!

5 Çünkü RAB iyidir, 2 Sevgisi sonsuzdur. 2 Sadakati kuşaklar boyunca sürer.