1 Kurtar beni düşmanlarımdan, ey Tanrım, 2 Kalem ol hasımlarıma karşı.

2 Kurtar beni suç işleyenlerden, 2 Uzak tut kanlı katillerden.

3 Bak, canımı almak için pusu kuruyorlar, 2 Güçlüler bana karşı birleşiyorlar, 2 Oysa başkaldırmadım, günahım yok, ya RAB.

4 Suç işlemediğim halde, 2 Koşuşup hazırlanıyorlar. 2 Kalk bana yardım etmek için, halime bak!

5 Sen, ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, 2 İsrailin Tanrısı, 2 Uyan bütün ulusları cezalandırmak için, 2 Acıma bu suçlu hainlere! |iSela

6 Akşam döner, köpek gibi hırlayıp 2 Sinsi sinsi kenti dolaşırlar.

7 Bak, neler dökülür ağızlarından, 2 Kılıç çıkar dudaklarından. 2 ‹‹Kim duyacak?›› derler.

8 Ama sen onlara gülersin, ya RAB, 2 Bütün uluslarla eğlenirsin.

9 Gücüm sensin, seni gözlüyorum, 2 Çünkü kalemsin, ey Tanrı.

10 Tanrım sevgisiyle karşılar beni, 2 Bana düşmanlarımın yıkımını gösterir.

11 Onları öldürme, yoksa halkım unutur, 2 Gücünle dağıt ve alçalt onları, 2 Ya Rab, kalkanımız bizim.

12 Ağızlarının günahı, dudaklarından çıkan söz yüzünden, 2 Gururlarının tuzağına düşsünler. 2 Okudukları lanet, söyledikleri yalan yüzünden

13 Yok et onları gazabınla, yok et, tükensinler; 2 Bilsinler ki, Tanrının egemenliği Yakup soyundan 2 Yeryüzünün ucuna kadar ulaşır. |iSela

14 Akşam döner, köpek gibi hırlayıp 2 Sinsi sinsi kenti dolaşırlar.

15 Yiyecek bulmak için gezerler, 2 Doymazlarsa ulurlar.

16 Bense gücün için sabah ezgiler söyleyecek, 2 Sevgini sevinçle dile getireceğim. 2 Çünkü sen bana kale, 2 Sıkıntılı günümde sığınak oldun.

17 Gücüm sensin, seni ilahilerle öveceğim, 2 Çünkü kalem, beni seven Tanrı sensin.