1 Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,

2 Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni, 2 Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın!

3 Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez; 2 Nedensiz hainlik edenler utanır.

4 Ya RAB, yollarını bana öğret, 2 Yönlerini bildir.

5 Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; 2 Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin. 2 Bütün gün umudum sende.

6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa; 2 Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama, 2 Sevgine göre anımsa beni, 2 Çünkü sen iyisin, ya RAB.

8 RAB iyi ve doğrudur, 2 Onun için günahkârlara yol gösterir.

9 Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder, 2 Kendi yolunu öğretir onlara.

10 RABbin bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır 2 Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için.

11 Ya RAB, adın uğruna 2 Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

12 Kim RABden korkarsa, 2 RAB ona seçeceği yolu gösterir.

13 Gönenç içinde yaşayacak o insan, 2 Soyu ülkeyi sahiplenecek.

14 RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını, 2 Onlara açıklar antlaşmasını.

15 Gözlerim hep RABdedir, 2 Çünkü ayaklarımı ağdan O çıkarır.

16 Halime bak, lütfet bana; 2 Çünkü garip ve mazlumum.

17 Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor, 2 Kurtar beni dertlerimden!

18 Üzüntüme, acılarıma bak, 2 Bütün günahlarımı bağışla!

19 Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar, 2 Nasıl da benden nefret ediyorlar!

20 Canımı koru, kurtar beni! 2 Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!

21 Dürüstlük, doğruluk korusun beni, 2 Çünkü umudum sendedir.

22 Ey Tanrı, kurtar İsrail'i 2 Bütün sıkıntılarından!