1 Canım yalnız Tanrıda huzur bulur, 2 Kurtuluşum Ondan gelir.

2 Tek kayam, kurtuluşum, 2 Kalem Odur, asla sarsılmam.

3 Birini ezmek için daha ne vakte kadar 2 Hep birlikte üstüne saldıracaksınız, 2 Eğri bir duvara, 2 Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi?

4 Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir. 2 Yalandan zevk alırlar. 2 Ağızlarıyla hayırdua ederken, 2 İçlerinden lanet okurlar. |iSela

5 Ey canım, yalnız Tanrıda huzur bul, 2 Çünkü umudum Ondadır.

6 Tek kayam, kurtuluşum, 2 Kalem Odur, sarsılmam.

7 Kurtuluşum ve onurum Tanrıya bağlıdır, 2 Güçlü kayam, sığınağım Odur.

8 Ey halkım, her zaman Ona güven, 2 İçini dök Ona, 2 Çünkü Tanrı sığınağımızdır. |iSela

9 Sıradan insan ancak bir soluk, 2 Soylu insansa bir yalandır. 2 Tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan hafiftir.

10 Zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin; 2 Varlığınız artsa bile, ona gönül bağlamayın.

11 Tanrı bir şey söyledi, 2 Ben iki şey duydum: 2 Güç Tanrınındır,

12 Sevgi de senin, ya Rab! 2 Çünkü sen herkese, yaptığının karşılığını verirsin.