1 Ne mutlu yolları temiz olanlara, 2 RABbin yasasına göre yaşayanlara! 119. Mezmur akrostiş biçimde yazılmış bir şiirdir.

2 Ne mutlu Onun öğütlerine uyanlara, 2 Bütün yüreğiyle Ona yönelenlere!

3 Hiç haksızlık etmezler, 2 Onun yolunda yürürler.

4 Koyduğun koşullara 2 Dikkatle uyulmasını buyurdun.

5 Keşke kararlı olsam 2 Senin kurallarına uymakta!

6 Hiç utanmayacağım, 2 Bütün buyruklarını izledikçe.

7 Şükredeceğim sana temiz yürekle, 2 Adil hükümlerini öğrendikçe.

8 Kurallarını yerine getireceğim, 2 Bırakma beni hiçbir zaman!

9 Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? 2 Senin sözünü tutmakla.

10 Bütün yüreğimle sana yöneliyorum, 2 İzin verme buyruklarından sapmama!

11 Aklımdan çıkarmam sözünü, 2 Sana karşı günah işlememek için.

12 Övgüler olsun sana, ya RAB, 2 Bana kurallarını öğret.

13 Ağzından çıkan bütün hükümleri 2 Dudaklarımla yineliyorum.

14 Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken, 2 Sanki benim oluyor bütün hazineler.

15 Koşullarını derin derin düşünüyorum, 2 Yollarını izlerken.

16 Zevk alıyorum kurallarından, 2 Sözünü unutmayacağım.

17 Ben kuluna iyilik et ki yaşayayım, 2 Sözüne uyayım.

18 Gözlerimi aç, 2 Yasandaki harikaları göreyim.

19 Garibim bu dünyada, 2 Buyruklarını benden gizleme!

20 İçim tükeniyor, 2 Her an hükümlerini özlemekten.

21 Buyruklarından sapan 2 Lanetli küstahları azarlarsın.

22 Uzaklaştır benden küçümsemeleri, hakaretleri, 2 Çünkü öğütlerini tutuyorum.

23 Önderler toplanıp beni kötüleseler bile, 2 Ben kulun senin kurallarını derin derin düşüneceğim.

24 Öğütlerin benim zevkimdir, 2 Bana akıl verirler.

25 Toza toprağa serildim, 2 Sözün uyarınca yaşam ver bana.

26 Yaptıklarımı açıkladım, beni yanıtladın; 2 Kurallarını öğret bana!

27 Koşullarını anlamamı sağla ki, 2 Harikalarının üzerinde düşüneyim.

28 İçim eriyor kederden, 2 Sözün uyarınca güçlendir beni!

29 Yalan yoldan uzaklaştır, 2 Yasan uyarınca lütfet bana.

30 Ben sadakat yolunu seçtim, 2 Hükümlerini uygun gördüm.

31 Öğütlerine dört elle sarıldım, ya RAB, 2 Utandırma beni!

32 İçime huzur verdiğin için 2 Buyrukların doğrultusunda koşacağım.

33 Kurallarını nasıl izleyeceğimi öğret bana, ya RAB, 2 Öyle ki, onları sonuna kadar izleyeyim.

34 Anlamamı sağla, yasana uyayım, 2 Bütün yüreğimle onu yerine getireyim.

35 Buyrukların doğrultusunda yol göster bana, 2 Çünkü yolundan zevk alırım.

36 Yüreğimi haksız kazanca değil, 2 Kendi öğütlerine yönelt.

37 Gözlerimi boş şeylerden çevir, 2 Beni kendi yolunda yaşat.

38 Senden korkulması için 2 Ben kuluna verdiğin sözü yerine getir.

39 Korktuğum hakaretten uzak tut beni, 2 Çünkü senin ilkelerin iyidir.

40 Çok özlüyorum senin koşullarını! 2 Beni doğruluğunun içinde yaşat!

41 Bana sevgini göster, ya RAB, 2 Sözün uyarınca kurtar beni!

42 O zaman beni aşağılayanlara 2 Gereken yanıtı verebilirim, 2 Çünkü senin sözüne güvenirim.

43 Gerçeğini ağzımdan düşürme, 2 Çünkü senin hükümlerine umut bağladım.

44 Yasana sürekli, 2 Sonsuza dek uyacağım.

45 Özgürce yürüyeceğim, 2 Çünkü senin koşullarına yöneldim ben.

46 Kralların önünde senin öğütlerinden söz edecek, 2 Utanç duymayacağım.

47 Senin buyruklarından zevk alıyor, 2 Onları seviyorum.

48 Saygı ve sevgi duyuyorum buyruklarına, 2 Derin derin düşünüyorum kurallarını.

49 Kuluna verdiğin sözü anımsa, 2 Bununla umut verdin bana.

50 Acı çektiğimde beni avutan budur, 2 Sözün bana yaşam verir.

51 Çok eğlendiler küstahlar benimle, 2 Yine de yasandan şaşmadım.

52 Geçmişte verdiğin hükümleri anımsayınca, 2 Avundum, ya RAB.

53 Çileden çıkıyorum, 2 Yasanı terk eden kötüler yüzünden.

54 Senin kurallarındır ezgilerimin konusu, 2 Konuk olduğum bu dünyada.

55 Gece adını anarım, ya RAB, 2 Yasana uyarım.

56 Tek yaptığım, 2 Senin koşullarına uymak.

57 Benim payıma düşen sensin, ya RAB, 2 Sözlerini yerine getireceğim, dedim.

58 Bütün yüreğimle sana yakardım. 2 Lütfet bana, sözün uyarınca.

59 Tuttuğum yolları düşündüm, 2 Senin öğütlerine göre adım attım.

60 Buyruklarına uymak için 2 Elimi çabuk tuttum, oyalanmadım.

61 Kötülerin ipleri beni sardı, 2 Yasanı unutmadım.

62 Doğru hükümlerin için 2 Gece yarısı kalkıp sana şükrederim.

63 Dostuyum bütün senden korkanların, 2 Koşullarına uyanların.

64 Yeryüzü sevginle dolu, ya RAB, 2 Kurallarını öğret bana!

65 Ya RAB, iyilik ettin kuluna, 2 Sözünü tuttun.

66 Bana sağduyu ve bilgi ver, 2 Çünkü inanıyorum buyruklarına.

67 Acı çekmeden önce yoldan sapardım, 2 Ama şimdi sözüne uyuyorum.

68 Sen iyisin, iyilik edersin; 2 Bana kurallarını öğret.

69 Küstahlar yalanlarla beni lekeledi, 2 Ama ben bütün yüreğimle senin koşullarına uyarım.

70 Onların yüreği yağ bağladı, 2 Bense zevk alırım yasandan.

71 İyi oldu acı çekmem; 2 Çünkü kurallarını öğreniyorum.

72 Ağzından çıkan yasa benim için 2 Binlerce altın ve gümüşten daha değerlidir.

73 Senin ellerin beni yarattı, biçimlendirdi. 2 Anlamamı sağla ki buyruklarını öğreneyim.

74 Senden korkanlar beni görünce sevinsin, 2 Çünkü senin sözüne umut bağladım.

75 Biliyorum, ya RAB, hükümlerin adildir; 2 Bana acı çektirirken bile sadıksın.

76 Ben kuluna verdiğin söz uyarınca, 2 Sevgin beni avutsun.

77 Sevecenlik göster bana, yaşayayım, 2 Çünkü yasandan zevk alıyorum.

78 Utansın küstahlar beni yalan yere suçladıkları için. 2 Bense senin koşullarını düşünüyorum.

79 Bana dönsün senden korkanlar, 2 Öğütlerini bilenler.

80 Yüreğim kusursuz uysun kurallarına, 2 Öyle ki, utanç duymayayım.

81 İçim tükeniyor senin kurtarışını özlerken, 2 Senin sözüne umut bağladım ben.

82 Gözümün feri sönüyor söz verdiklerini beklemekten, 2 ‹‹Ne zaman avutacaksın beni?›› diye soruyorum.

83 Dumandan kararmış tuluma döndüm, 2 Yine de unutmuyorum kurallarını.

84 Daha ne kadar bekleyecek kulun? 2 Ne zaman yargılayacaksın bana zulmedenleri?

85 Çukur kazdılar benim için 2 Yasana uymayan küstahlar.

86 Bütün buyrukların güvenilirdir; 2 Haksız yere zulmediyorlar, yardım et bana!

87 Nerdeyse sileceklerdi beni yeryüzünden, 2 Ama ben senin koşullarından ayrılmadım.

88 Koru canımı sevgin uyarınca, 2 Tutayım ağzından çıkan öğütleri.

89 Ya RAB, sözün 2 Göklerde sonsuza dek duruyor.

90 Sadakatin kuşaklar boyu sürüyor, 2 Kurduğun yeryüzü sapasağlam duruyor.

91 Bugün hükümlerin uyarınca ayakta duran her şey 2 Sana kulluk ediyor.

92 Eğer yasan zevk kaynağım olmasaydı, 2 Çektiğim acılardan yok olurdum.

93 Koşullarını asla unutmayacağım, 2 Çünkü onlarla bana yaşam verdin.

94 Kurtar beni, çünkü seninim, 2 Senin koşullarına yöneldim.

95 Kötüler beni yok etmeyi beklerken, 2 Ben senin öğütlerini inceliyorum.

96 Kusursuz olan her şeyin bir sonu olduğunu gördüm, 2 Ama senin buyruğun sınır tanımaz.

97 Ne kadar severim yasanı! 2 Bütün gün düşünürüm onun üzerinde.

98 Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar, 2 Çünkü her zaman aklımdadır onlar.

99 Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım, 2 Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum.

100 Yaşlılardan daha bilgeyim, 2 Çünkü senin koşullarına uyuyorum.

101 Sakınırım her kötü yoldan, 2 Senin sözünü tutmak için.

102 Ayrılmam hükümlerinden, 2 Çünkü bana sen öğrettin.

103 Ne tatlı geliyor verdiğin sözler damağıma, 2 Baldan tatlı geliyor ağzıma!

104 Senin koşullarına uymakla bilgelik kazanıyorum, 2 Bu yüzden nefret ediyorum her yanlış yoldan.

105 Sözün adımlarım için çıra, 2 Yolum için ışıktır.

106 Adil hükümlerini izleyeceğime ant içtim, 2 Andımı tutacağım.

107 Çok sıkıntı çektim, ya RAB; 2 Koru hayatımı sözün uyarınca.

108 Ağzımdan çıkan içten övgüleri 2 Kabul et, ya RAB, 2 Bana hükümlerini öğret.

109 Hayatım her an tehlikede, 2 Yine de unutmam yasanı.

110 Kötüler tuzak kurdu bana, 2 Yine de sapmadım senin koşullarından.

111 Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır, 2 Yüreğimin sevincidir onlar.

112 Kararlıyım 2 Sonuna kadar senin kurallarına uymaya.

113 Döneklerden tiksinir, 2 Senin yasanı severim.

114 Sığınağım ve kalkanım sensin, 2 Senin sözüne umut bağlarım.

115 Ey kötüler, benden uzak durun, 2 Tanrımın buyruklarını yerine getireyim.

116 Sözün uyarınca destek ol bana, yaşam bulayım; 2 Umudumu boşa çıkarma!

117 Sıkı tut beni, kurtulayım, 2 Her zaman kurallarını dikkate alayım.

118 Kurallarından sapan herkesi reddedersin, 2 Çünkü onların hileleri boştur.

119 Dünyadaki kötüleri cüruf gibi atarsın, 2 Bu yüzden severim senin öğütlerini.

120 Bedenim ürperiyor dehşetinden, 2 Korkuyorum hükümlerinden.

121 Adil ve doğru olanı yaptım, 2 Gaddarların eline bırakma beni!

122 Güven altına al kulunun mutluluğunu, 2 Baskı yapmasın bana küstahlar.

123 Gözümün feri sönüyor, 2 Beni kurtarmanı, 2 Adil sözünü yerine getirmeni beklemekten.

124 Kuluna sevgin uyarınca davran, 2 Bana kurallarını öğret.

125 Ben senin kulunum, bana akıl ver ki, 2 Öğütlerini anlayabileyim.

126 Ya RAB, harekete geçmenin zamanıdır, 2 Yasanı çiğniyorlar.

127 Bu yüzden senin buyruklarını, 2 Altından, saf altından daha çok seviyorum;

128 Koyduğun koşulların hepsini doğru buluyorum, 2 Her yanlış yoldan tiksiniyorum.

129 Harika öğütlerin var, 2 Bu yüzden onlara candan uyuyorum.

130 Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, 2 Saf insanlara akıl verir.

131 Ağzım açık, soluk soluğayım, 2 Çünkü buyruklarını özlüyorum.

132 Bana lütufla bak, 2 Adını sevenlere her zaman yaptığın gibi.

133 Adımlarımı pekiştir verdiğin söz uyarınca, 2 Hiçbir suç bana egemen olmasın.

134 Kurtar beni insan baskısından, 2 Koşullarına uyabileyim.

135 Yüzün aydınlık saçsın kulunun üzerine, 2 Kurallarını öğret bana.

136 Oluk oluk yaş akıyor gözlerimden, 2 Çünkü uymuyorlar yasana.

137 Sen adilsin, ya RAB, 2 Hükümlerin doğrudur.

138 Buyurduğun öğütler doğru 2 Ve tam güvenilirdir.

139 Gayretim beni tüketti, 2 Çünkü düşmanlarım unuttu senin sözlerini.

140 Sözün çok güvenilirdir, 2 Kulun onu sever.

141 Önemsiz ve horlanan biriyim ben, 2 Ama koşullarını unutmuyorum.

142 Adaletin sonsuza dek doğrudur, 2 Yasan gerçektir.

143 Sıkıntıya, darlığa düştüm, 2 Ama buyrukların benim zevkimdir.

144 Öğütlerin sonsuza dek doğrudur; 2 Bana akıl ver ki, yaşayayım.

145 Bütün yüreğimle haykırıyorum, 2 Yanıtla beni, ya RAB! 2 Senin kurallarına uyacağım.

146 Sana sesleniyorum, 2 Kurtar beni, 2 Öğütlerine uyayım.

147 Gün doğmadan kalkıp yardım dilerim, 2 Senin sözüne umut bağladım.

148 Verdiğin söz üzerinde düşüneyim diye, 2 Gece boyunca uyku girmiyor gözüme.

149 Sevgin uyarınca sesime kulak ver, 2 Hükümlerin uyarınca, ya RAB, yaşam ver bana!

150 Yaklaşıyor kötülük ardınca koşanlar, 2 Yasandan uzaklaşıyorlar.

151 Oysa sen yakınsın, ya RAB, 2 Bütün buyrukların gerçektir.

152 Çoktan beri anladım 2 Öğütlerini sonsuza dek verdiğini.

153 Çektiğim sıkıntıyı gör, kurtar beni, 2 Çünkü yasanı unutmadım.

154 Davamı savun, özgür kıl beni, 2 Sözün uyarınca koru canımı.

155 Kurtuluş kötülerden uzaktır, 2 Çünkü senin kurallarına yönelmiyorlar.

156 Çok sevecensin, ya RAB, 2 Hükümlerin uyarınca koru canımı.

157 Bana zulmedenler, düşmanlarım çok, 2 Yine de sapmadım senin öğütlerinden.

158 Tiksinerek bakıyorum hainlere, 2 Çünkü uymuyorlar senin sözüne.

159 Bak, ne kadar seviyorum koşullarını, 2 Sevgin uyarınca, ya RAB, koru canımı.

160 Sözlerinin temeli gerçektir, 2 Doğru hükümlerinin tümü sonsuza dek sürecektir.

161 Yok yere zulmediyor bana önderler, 2 Oysa yüreğim senin sözünle titrer.

162 Ganimet bulan biri gibi 2 Verdiğin sözlerde sevinç bulurum.

163 Tiksinir, iğrenirim yalandan, 2 Ama senin yasanı severim.

164 Doğru hükümlerin için 2 Seni günde yedi kez överim.

165 Yasanı sevenler büyük esenlik bulur, 2 Hiçbir şey sendeletmez onları.

166 Ya RAB, kurtarışına umut bağlar, 2 Buyruklarını yerine getiririm.

167 Öğütlerine candan uyar, 2 Onları çok severim.

168 Öğütlerini, koşullarını uygularım, 2 Çünkü bütün davranışlarımı görürsün sen.

169 Feryadım sana erişsin, ya RAB, 2 Sözün uyarınca akıl ver bana!

170 Yalvarışım sana ulaşsın; 2 Verdiğin söz uyarınca kurtar beni!

171 Dudaklarımdan övgüler aksın, 2 Çünkü bana kurallarını öğretiyorsun.

172 Dilimde sözün ezgilere dönüşsün, 2 Çünkü bütün buyrukların doğrudur.

173 Elin bana yardıma hazır olsun, 2 Çünkü senin koşullarını seçtim ben.

174 Kurtarışını özlüyorum, ya RAB, 2 Yasan zevk kaynağımdır.

175 Beni yaşat ki, sana övgüler sunayım, 2 Hükümlerin bana yardımcı olsun.

176 Kaybolmuş koyun gibi avare dolaşıyordum; 2 Kulunu ara, 2 Çünkü buyruklarını unutmadım ben.